Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

07
Feb

0

Anunț angajare Secretar Administrativ (Secretar)

Aociaţia GAL POARTA TRANSILVANIEI anunţă următoarele posturi disponibile:
Secretar Administrativ – 1 post
Descrierea postului: activităţi de secretariat, informare şi comunicare, organizare apel pentru proiecte,  organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse, sprijină administrativ organizarea vizitelor în teren, verificarea conformității cererilor de plata pentru proiectele selectate, responsabil monitorizarea proiectelor contractate.

Cerințe:
Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;

Nivel de experienţă: minim 2 ani în implementarea proiectelor cu finanțare externă (experiența în implementarea programului LEADER constituie un avantaj);
Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, E-mail);
Cunoştinţe de limba engleză la un nivel mediu / avansat;
Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare;
Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor de investiţii; Strategia de Dezvoltare locală GAL POARTA TRANSILVANIEI.
Permis de conducere: categoria B

Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:
Înregistrează documente externe primite prin fax, e-mail, delegaţii;
Acordă sprijin administrativ şi tehnic echipei executive a GAL;
Asigură comunicarea internă şi externă cu beneficiarii, furnizorii, clienţii;
Oferă sprijin în monitorizarea activităţilor, elaborează rapoarte, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL;
Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
Primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din asociaţie;
Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de GAL sau la care participă reprezentanţi ai GAL;
Elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă;
Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor;
Supraveghează registrele administrative;
Actualizează pagina de web a Gal-ului;

Verifică conformitatea cererilor de plată pentru proiectele selectate;

Responsabil cu activitatea de monitorizarea a proiectelor contractate.

Beneficii:
Oportunități de dezvoltare profesională;

Participare la cursuri de formare profesională;
Salariu motivant;

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

1.Depunerea dosarelor de candidatură

Fiecare candidat va depune la Asociaţia GAL Poarta Transilvaniei un dosar de candidatură care cuprinde:
1)       Scrisoare de intenţie;
2)       CV Europass – datat și semnat;
3)       Diplomă(e) studii – în copie;
4)       Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
5)       C.I. – copie;

6)       Adeverință medicală care să ateste sănătatea corespunzătoare;

Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@poartatransilvaniei.ro sau depuse la sediul Asociaţiei GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, nr. 63, comuna Negreni, județul Cluj.

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 09.02.2017, orele 14:00.

În ziua susținerii interviului, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie la dosarul de candidatură. În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului, diplomele și/sau certificatele în original.

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

2. Organizarea interviului de angajare

Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea programării interviului de angajare. Interviurile de angajare vor avea loc în data de 10.02.2017, începând cu orele 11:00 la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI.

Bibliografie pentru proba interviului:
1. Strategia de dezvoltare locală a Parteneriatului GAL Poarta Transilvaniei 2015-2020;  
2. PNDR 2014-2020 (www.madr.ro);

3.Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013;

4.Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013;

5.Ghid de implementare sub-măsura 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”;

6.Manual de procedură pentru implementarea mpsurii 19 – sub-măsura 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”;
7. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.

Bibliografia se poate solicita de la sediul Asociaţiei GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, nr. 63, comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0364802323 sau e-mail: office@poartatransilvaniei.ro .