Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

09
Feb

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 2 din data de 07.02.2017, vă convocăm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 15.02.2017, ora 14.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director.
  2. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului Executiv.
  3. Aprobarea Raportului Cenzorului.
  4. Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil, a contului rezultatului exercițiului si execuția bugetara pentru anul 2016.
  5. Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.
  6. Aprobarea cotizațiilor pentru membri Asociației.
  7. Diverse.