Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

02
apr.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 12 din data de 02.04.2018, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 19.04.2018, ora 12.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director.
  2. Aprobarea Raportului Cenzorului.
  3. Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2017.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și chelutieli pentru anul 2018.
  1. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.