Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

14
dec.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 45 din data de 13.12.2018, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 19.12.2018, ora 12.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2015-2020
  2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
  3. Modificarea Regulamentului Intern al As. GAL POARTA TRANSILVANIEI
  4. Numirea reprezentantului legal în cadrul proiectului “Dezvoltarea de noi produse în teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI ”, în cadrul sub-Măsurii 16.1
  5. Numirea coordonatorului de proiect “Dezvoltarea de noi produse în teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI ”, în cadrul sub-Măsurii 16.1
  6.  Diverse

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.