Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

25
feb.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 5 din data de 22.02.2019, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 20.03.2019, ora 12.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director;
  2. Aprobarea Raportului Cenzorului;
  3. Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2018;
  4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Construire centru de zi, în localitatea Negreni, jud. Cluj”;
  5. Aprobarea implementării proiectului “Construire centru de zi, în localitatea Negreni, jud. Cluj”;
  6. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.