Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

20
mart.

0

ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA M3/2A 19.03.2019

      ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
                                       ~varianta simplificată~
Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 6 / 19.03.2019, termenul pentru depunerea
proiectelor aferente măsuri:
MĂSURA 3/2A Exploatații agricole”
se prelungește până la data de 05.04.2019
DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 13.02.2019
MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE: M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
BENEFICIARI ELIGIBILI:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală;
Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS;
Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere
limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare,
precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi
având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă;
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate
cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.
FONDURI DISPONIBILE ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ
PENTRU UN PROIECT:
 Fonduri disponibile:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 56.090,66.000 euro;
 Suma maximă nerambursabilă:
M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:
I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd
construcții-montaj;
50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la
nivelul exploatației agricole.
II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd
construcții-montaj;
50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la
nivelul exploatației agricole.
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro
AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 – MADR, DGDR, AM PNDR – PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR
Anexa 4 la HCD nr.4 din 29/01/2019
2
III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin
intermediul M16:
56.090,66 euro indiferent de tipul investiției.
Data limită de depunere a proiectelor:
Măsura M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: 05.04.2019
LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc.
Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00–
14.00.
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII
sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M3/2A disponibil pe
www.poartatransilvaniei.ro
DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Tel/fax: 0364 802323,
Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de
Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc.
Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.
                                                                                         ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI