Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

10
mai

0

Convocator

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 9 din data de 10.05.2019, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 15.05.2019, ora 12.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea modificării bugetului aferent sM 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”;
  2. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.