Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

11
sept.

0

 CONVOCATOR

 CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 18 din data de 11.09.2019, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 17.09.2019, ora 12.00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea modificării Strategie de dezvoltare locala Gal Poarta Transilvaniei 2015-2020 (SDL);
  2. Extinderea GAL, pentru viitoarea programare în contextul Planul Național Strategic și Politicii Agricole Comune (2021-2027);
  3. Prezentare proiect EGIS;
  4. Prezentare proiect POCU Axa priortiată AP4OS 4.4 „Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, Titlul proiectului: POARTA CĂTRE O BĂTRÂNEȚE DE VIS! – Contract de finanțare POCU/ 436/4/4/127520;
  5. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
  6. Aprobarea cererii de retragere a membrului BREDAN TRANS SRL din AS. GAL POARTA TRANSILVANIEI.
  7. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.