Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

18
nov.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 26 din data de 13.11.2019, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 29.11.2019, ora 11:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Prezentare de servicii prestate de S.C. VISORO GLOBAL SRL ;
  2. Prezentare extindere GAL POARTA TRANSILVANIEI ;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2020 ;
  4. Aprobarea bugetului proiectului aferent sub-măsurii 19.4 pentru perioada aferentă contractului subsecvent nr.2 (2020-2022) ;
  5. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.