Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

30
dec.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 27 din data de 17.12.2019, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 03.01.2020, ora 11:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Aprobarea bugetului proiectului aferent sub-măsurii 19.4 pentru perioada aferentă contractului subsecvent nr. 2 (2020-2021) ;
  2. Aprobarea solicitarii avansului pentru implementarea Contractului de finanțare subsecvent nr. 2, derulat în cadrul sM 19.4;
  3.  Aprobarea valorii de investiție (valorii cheltuielilor) aferente contractului de finanțare subsecvent nr. 2, derulat prin sM. 19.4
  4.  Aprobarea solicitarii scrisorii de garanție pentru Contractul de finanțare subsecvent nr. 2, aferent sM. 19.4;
  5. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.