Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

09
mart.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 2 din data de 09.03.2020, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc online, în data de 31.03.2020, ora 13:00, prin intermediul aplicației WhatsApp (în cadrul grupului AGA –GPT) cu următoarea

Ordine de zi:

      1.Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director;

      2. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului executiv

      3. Aprobarea Raportului Cenzorului;

      4.Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2019;

      5.Aprobarea solicitării avansului pentru implementarea Contractului de finanțare “Construire centru de zi în localitatea Negreni,jud.Cluj”;

      6.Aprobarea valorii de investiție( valoarea cheltuielilor) aferente Contractului de finanțare “Construire centru de zi în localitatea Negreni,jud.Cluj”;

      7. Aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru Contractul de finanțare “Construire centru de zi în localitatea Negreni,jud.Cluj”;

      8.Aprobare indemnizație Președinte Asociație;

      9.Aprobarea modificării Bugetului  aferent ACORDULUI CADRU DE FINANȚARE

     10. Aprobarea modificării Bugetului aferent Contractului Finanțare Subsecvent nr. 2.

     11. Diverse.

Modalitatea de desfășurare a ședinței va fi postată pe grup în data de 30.03.2020.
Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și modalitate de desfășurare.
La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.