Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

11
sept.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 6 din data de 02.09.2020, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 15.09.2020, ora 11:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului Director;

2.Alegerea Cenzorului asociației;

3.Modificarea art. 13 alin (2), punctul 4 din Statut și completarea acestuia cu două noi alineate;

4.Aprobarea completării Actului constitutiv cu un nou articol și renumerotarea articolelor din cadrul acestuia;

5.Numirea Directorului executiv pentru mandatul 2021- 2030;

6.Constatarea pierderii calității de membru asociat pentru Secan Ionuț-Vasile Întreprindere Individuală;

7.Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și a Statutului actualizat;

8.Aprobarea implementării proiectului “Dezvoltarea de noi produse în teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI – sursa de finanțare PNDR 2014-2020” submăsura 16.1 – “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol;

9.Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 350.000,00 lei pentru implementarea proiectelor: “Construire centru de zi în loc. Negreni, jud. Cluj” – sursa de finanțare PNDR 2014-2020” submăsura 19.2 și “Dezvoltarea de noi produse în teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI – sursa de finanțare PNDR 2014-2020” submăsura 16.1.

10.Diverse.

  1.                                                                                                                                                                             Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.