Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

11
sept.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 6 din data de 02.09.2020, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 15.09.2020, ora 11:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Alegerea membrilor Consiliului Director;
  2. Alegerea Cenzorului asociației;
  3. Stabilirea prin Statut a calității de reprezentant legal al asociației pentru directorul executiv;
  4. Stabilirea duratei mandatului pentru Directorul executiv;
  5. Numirea Directorului executiv pentru mandatul 2021- 2030.
  6. Nominalizarea Directorului executiv în Actul Constitutiv al asociației;
  7. Aprobarea Actului Constitutiv și Statut actualizate;
  8. Diverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.