Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

14
dec.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 8 din data de 11.12.2020, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 16.12.2020, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Instituirea pentru anul 2021 a unei contribuții în cuantum de 15.000 lei, pentru fiecare membru U.A.T.;
  2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
  3. Informarea cu privire la Cadrul financiar multianual 2021-2027;
  4. Diverse

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.