Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

19
feb.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 1 din data de 19.02.2021, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 12.03.2021, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

                                                                                                                                  Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director;
  2. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului executiv;
  3. Aprobarea Raportului Cenzorului;
  4. Aprobarea raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2020;
  5. Informare cu privire la oportunitățile de finanțare PNDR, în perioada 2021-2022;
  6. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.