Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

04
mai

0

CONVOCATOR

 CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 2 din data de 28.04.2021, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 07.05.2021, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea

                                                                                                                   Ordine de zi:

  1. Aprobarea contractării a două împrumuturi bancare pentru implementarea proiectelor: “Construire centru de zi în localitatea Negreni, județul Cluj” sursa de finanțare PNDR 2014- 2020, submăsura 19.2 “Dezvoltarea de noi produse în teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI – sursa de finanțare PNDR 2014-2020”, sursa de finanțare: PNDR 2014-2020, submăsura 16.1
  2. Aprobarea primirii ca membru asociat cu drepturi depline a Comunei Bratca;
  3. Aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Actul constitutiv si Statutul asociaţiei;
  4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat și a Statutului actualizat;
  5. Diverse;

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Membrii AGA pot participa la ședință și online prin intermediul aplicației Zoom. În acest sens link-ul și parola de acces vor fi comunicate pe telefon și e-mail.