Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

19
iul.

0

ANUNȚ ANGAJARE SPECIALIST ÎN RELAȚII PUBLICE (ANIMATOR)

Aociaţia GAL Poarta Transilvaniei anunţă următoarele posturi disponibile:
Specialist în relații publice (animator) – 1 post

 1. EXPERT TEHNIC

Descrierea postului: Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi în primul rând a celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL prin: informare şi comunicare, sprijinirea elaborării de proiecte, organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse, monitorizare.

Cerințe:
Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email, Publisher, Outlook, etc.);
Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare;
Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare;
Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor de investiţii;
Permis de conducere: categoria B.

Responsabilități, atribuții și sarcini specifice postului:
Diseminează în teritoriu informaţiile privind acţiunile GAL şi apelurile de proiecte;

Oferă clarificări despre eligibilitatea proiectelor şi ale aplicanţilor, sprijinind astfel echipa executivă în pregătirea unor aplicaţii de calitate;

Desfăşoară activităţi proactive de identificare a potenţialelor proiecte care să răspundă obiectivelor strategice;

Culege din teritoriu informaţii despre modul de pregătire şi implementare a proiectelor pe care le  comunică echipei executive a GAL;

Este intermediar între asociaţie şi grupurile ţintă specifice, fiind responsabil faţă de aceste părţi şi distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile promovate de asociaţie;

Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale informative;

Verifică conformitatea cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);

Monitorizează proiectele contractate.

Beneficii:
Oportunități de dezvoltare profesională;

Participare la cursuri de formare profesională;

Salariu motivant.

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

 1. Depunerea dosarelor de candidatură
  Fiecare candidat va depune la Asociaţia GAL Poarta Transilvaniei un dosar de candidatură care cuprinde:
  1) CV Europass – datat și semnat;
  2) Diplomă(e) studii – în copie;
  3) Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
  4) C.I. – copie.

Dosarele pot fi transmise pe adresa de e-mail: office@poartatransilvaniei.ro  sau depuse la sediul Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63D, comuna Negreni, județul Cluj.

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 30.07.2021, orele 10:00.

În ziua susținerii interviului, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie la dosarul de candidatură. În acest sens, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului, diplomele și/sau certificatele în original.

ATENȚIE! Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

 1. Organizarea interviului de angajare
  Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați în vederea programării interviului de angajare. Interviurile de angajare vor avea loc în data de 30.07.2021, începând cu orele 14:00 la sediul Asociației GAL Poarta Transilvaniei.

Bibliografie pentru proba interviului:
1. Strategia de dezvoltare locală a Parteneriatului GAL Poarta Transilvaniei 2015-2020;
2. PNDR 2014-2020 (www.madr.ro);

 1. Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013;
 2. Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013;
 3.  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare.

Bibliografia se poate solicita de la sediul Asociaţiei GAL Poarta Transilvaniei din loc. Negreni, nr. 63D, comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0364802323 sau e-mail: office@poartatransilvaniei.ro

Document Anunt angajare ANIMATOR