Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

24
aug.

0

LANSARE APEL DE SELECȚIE MĂSURA M4/6A ”CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE„ -SPRIJIN FORFETAR

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE

                                           30.08.2021

 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 01/2021

M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiari eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. (Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile);
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole,  pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A

                                          150.000 euro

 • SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de           50.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 50.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 30.09.2021.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, str. Principală, nr.63 D, Județul Cluj, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 04-2021, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:  Apel-de-selectie-S1_2021_M4_6A_Varianta-detaliata