Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

03
dec.

0

CONVOCATOR

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 9 din data de 24.11.2021, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 07.12.2021, ora 12:30, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Aprobarea ajustării prețurilor la materiale pentru investiția “Construire Centru de zi în loc. Negreni, jud. Cluj”;
  2. Aprobarea bugetului aferent CFS3 din cadrul sM. 19.4 PNDR 2014-2020;
  3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2022;
  4. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.