Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

27
dec.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 10 din data de 27.12.2021, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 03.01.2022, ora 12:30, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Aprobarea bugetului aferent CFS3 din cadrul sM. 19.4 PNDR 2014-2020;
  2. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.