Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

18
feb.

0

Convocator

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr.4 din data de 18.02.2022, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 11.03.2022, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-econoimici finali privind obiectivul de investiție “Construire Centru de zi în loc. Negreni, jud. Cluj”;
 2. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director pe anul 2021;
 3. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului executiv pe anul 2021;
 4. Aprobarea Raportului Cenzorului anul 2021;
 5. Aprobarea Raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2021;
 6. Aprobarea schimbări sediului Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI;
 7. Aprobarea completării art.5 din Statutului Asociației cu patru noi alineate.
 8. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv și Statutului asociației, conform modificărilor și completărilor aprobate;
 9. Aprobarea solicitării avansului pentru implementarea Contractului de finanțare subsecvent nr. 3, derulat în cadrul sM 19.4;
 10. Aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordat în temeiul Contractul de finanțare subsecvent nr. 3, derulat în cadrul sM. 19.4;
 11. Aprobarea solicitării avansului pentru implementarea Contractului de finanțare, derulat în cadrul sM 16.1;
 12. Aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordat în temeiul Contractul de finanțare derluat în cadrul sM 16.1
 13. Aprobarea solicitării de prelungire a Contractului de Finanțare derulat în cadrul sM19.2
 14. Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție acordate pentru restituirea avansului, acordat în temeiul Contractului de finanțare nr. C 1920072S104261305845/18.06.2019
 15. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.