Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

28
feb.

0

ANUNȚ

           Invitație de participare  prvind atribuirea contractului de achiziție de servicii închiriere sală de conferințe

 Asociația Gal Poarta Transilvaniei, vă solicită oferta de preț pentru achiziția de servicii de închiriere sală de conferințe, având în vedere următoarele:

 • Autoritatea contractantă: Asociația Gal Poarta Transilvaniei
 • Denumire achiziție: Servicii de închiriere sală de conferințe
 • Cod CPV 55120000-7-servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel
 • Sursa de finanțare:finanţat în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, proiect C 1940 3042 01 16 6 33 75509/06.01.2022, implementat în perioada ianuarie 2022-decembrie 2023.
 • Justificarea necesității și oportunității achiziției:achiziția este necesară pentru buna fucționarre a activităților, perioada  martie 2022-decembrie 2023.
 • Valoarea estimată totală:1.700,00 lei fără TVA.
 • Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei și trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de furnizare.Nu se acceptă actualizarea prețului contractului, iar la oferta de bază nu se acceptă oferte alternative.
 • În vederea încheierii contractului de prestări servicii, ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de ONRC.
 • Durata de valabilitate a contractului va fi cuprinsă între data semnării sale de către ambele părți și data de 31.12.2023.
 • Termenul limită pentru transmiterea ofertelor:08.03.2022, ora 12,00.
 • Oferta va fi transmisă pe adresa de e-mail a beneficiarului:office@poartatransilvaniei.ro
 • Pentru informații legate de această achiziție ne puteți contacta la nr.de tel.:0736-368 432
 • Persoana de contact:Abrudan Dana Irina-responsabil achiziții publice