Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

17
iun.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

  În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr.9 din data de 17.06.2022, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 23.06.2022, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului Nelaura  din loc. Negreni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Aprobarea prelungirii duratei de implementare și de execuție a Contractului de Finanțare nr. C 1920072S104261305845/18.06.2019;
  2. Aprobarea solicitării prelungirii valabilității scrisorii de garanție acordate pentru restituirea avansului, acordat în temeiul Contractului de finanțare C 1920072S104261305845/18.06.2019;
  3. Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală și aprobarea versiunii VII a SDL;
  4. Aprobarea modificării Acordului cadru de finanțare nr. C19400042011663375509/15.11.2016;
  5. Aprobarea modificării bugetului aferent Contractului de finanțare subsecvent nr. 3;
  6. Aprobarea modificării bugetului și a planului de proiect, aferente Contractului de finanțare nr. C16100000011863300014/08.06.2021;
  7. Diverse;

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.