Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

08
sept.

0

Convocator

CONVOCATOR

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr.10 din data de 08.09.2022, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 12.09.2022, ora 12:00, la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI  din loc. Negreni, nr. 209A, jud. Cluj, cu următoarea.

Ordine de zi:

  1. Aprobarea solicitării de prelungire a Contractului de Finanțare derulat în cadrul sM19.2
  2. Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție acordate pentru restituirea avansului acordat în temeiul Contractul de finanțare nr. C 1920072S104261305845/18.06.2019
  3. Aprobarea modificării Acordului Cadru de Finanțare nr. C 1940042011663375509/15.11.2016
  4. Aprobarea modificării bugetului aferent Contactului de Finanțare subsecvent nr.3
  5. Aprobarea prelungiri liniei de credit acordate pentru implementarea proiectului “CONSTRUIRE CENTRU DE ZI ÎN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ”
  6. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.