Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

18
aug.

0

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 24 din data de 18.08.2023, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 28.08.2023, ora 12:00, la sala de conferință a Restaurantului CASA ALESIA din loc. Poieni, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea modificării art. 20, alin. (2) din Statutul asociației;
  2. Aprobarea Actului adițional nr. 11/28.08.2023 la Statutul asociației;
  3. Aprobarea actualizării și publicării în forma actualizată a Statutului Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI, în conformitate cu Actul adițional nr. 11/28.08.2023 la Statutul asociației;
  4. Acordarea unui împrumut către Asociația Crescătorilor de Bovine Sâg, în vederea finalizării investiției “Construire spațiu inovativ de procesare în comuna Sâg, județul Sălaj;
  5. Aprobarea actualizării bugetului proiectului “DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE ÎN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI”;
  6. Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală și aprobarea versiunii VIII a SDL;
  7. Aprobarea solicitări de prelungire a scrisorii de garanție nr. 4/24.04.2023 pentru restituirea avansului acordata de FNGCIMM SA în cadrul proiectului “ DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE ÎN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI”;
  8. Aprobarea participării Asociației GAL Poarta Transilvaniei la apelul competitiv ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, lansat în cadrul PIDS 2021-2027, P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, Obiectiv specific: ESO4.11;

   9.Aprobarea participării Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI la apelul competitiv “COMUNITĂȚI DE SENIORI”, în cadrul PIDS 2021-2027, Prioritate: P06 – Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3, Obiectiv specific: ESO4.11;

   10. Aprobarea solicitării unui împrumut bancar pentru prefinanțarea cheltuielilor prevăzute în cadrul proiectului “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA SDL 2023-2027 – GAL POARTA TRANSILVANIEI”, finanțat în cadrul submăsurii 19.1 din PNDR 2014-2020

    11.Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.