Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

06
sept.

0

LANSARE APEL DE SELECȚIE M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE” – fonduri FEADR

APEL DE SELECȚIE – fonduri FEADR

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 20/09/2023
 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 02/2023

   M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA, I.I, IF).
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție!

□ Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

□ Microîntreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.

□ Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

□Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A

36.000,00 euro

 SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 36.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 36.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 02.10.2023.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, nr.209A, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 06-2023, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 209A, Comuna Negreni, județul Cluj.
 • Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul: Apel selectie M4 6A FEADR varianta detaliata
 • !!! Descarca  Documente de acesare_M4_6A

 Nota!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.