Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

23
oct.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 30 din data de 23.10.2023, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 26.10.2023, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului CASA ALESIA din loc. Poieni, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea prelungirii liniei de credit acordate pentru implementarea proiectului “DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE ÎN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI”;
  2. Aprobarea contractării unui împrumut pentru implementarea proiectului “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA SDL 2023 – 2027 – GAL POARTA TRANSILVANIEI”, PNDR 2014-2020, sM 19.1;
  3. Diverse.

 Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.