Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

13
nov.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 31 din data de 13.11.2023, vă invităm să participați la ședința extraordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 21.11.2023, ora 12:00, la sala de conferință a Complexului CASA ALESIA din loc. Poieni, jud. Cluj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea cotizațiilor pentru membri Asociației pe perioada 2024-2030;
  2. Aprobarea contribuțiilor pentru anul 2024;
  3. Aprobarea bugetului pentru anul 2024;
  4. Diverse.

 Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.