Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

27
feb.

0

CONVOCATOR

CONVOCATOR

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Director nr. 7 din data de 27.02.2024, vă invităm să participați la ședința ordinară a Adunări Generale, care va avea loc în data de 27.03.2024, ora 12:00, la sala de conferință a Restaurantului „Casa Alesia” din loc. Poieni, jud. Cluj, cu următoarea:

Ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director pe anul 2023;
  2. Aprobarea Raportului de activitate a Directorului executiv pe anul 2023;
  3. Aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2023;
  4. Aprobarea Raportului de gestiune, a bilanțului contabil a contului rezultatului exercițiului și execuția bugetară pentru anul 2023;
  5. Aprobarea instituirii contribuției de delegare;
  6. Aprobarea instituirii contribuției pentru susținerea cheltuielilor neeligibile prevăzute în bugetul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, prevăzute în contractul de finanțare C19403042011663375509 din 06.01.2022, încheiat cu AFIR;
  7. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.
  8. Diverse.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 3 zile, respectând aceiași ordine de zi, oră și locație. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.