Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

ACȚIUNEA I. FUNCȚIONAREA GRUPULUI OPERAȚIONAL

Activitatea 1.1 Derularea procedurilor de achiziții

 • Întocmirea si aprobarea Planului de achiziții pentru proiect
 • Actualizarea și aprobarea modificărilor la Planul de achiziții pentru proiect
 • Atribuirea următoarelor contracte:
 • Echipamente IT – GPT
 • Software(Office) – GPT
 • Consumabile IT – GPT
 • Pachet papetărie si birotica – GPT
 • Echipamente IT – USAMV
 • Vârfuri de pipete – USAMV
 • Reactivi laborator- USAMV
 • Servicii elaborare PT și DDE – ACB
 • Servicii de verificare tehnică a proiectului – ACB
 • Contract execuție lucrări – ACB
 • Servicii de dirigenție de șantier – ACB 

Activitatea 1.2 Întocmirea/depunerea cererilor pentru rambursarea cheltuielilor

 • Întocmirea, depunerea, furnizarea de informatii suplimentare si rambursarea cheltuielilor pentru DCP 1, DCP2 și DCP3.

Activitatea 1.3 Coordonarea proiectul d.p.d.v. tehnic, financiar și cu privire la relațiile dintre parteneri

 • Organizarea de întâlniri în cadrul Grupului de lucru al experților (GLE)
 • Planificarea și replanificarea activitatilor
 • Identificarea de resurse financiare suplimentare pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
 • Identificarea de resurse financiare pentru prefinantarea cheltuielilor eligibile si a TVA aferenta cheltuielilor eligibile
 • Solicitarea și obtinerea scrisorii de garantie pentru restituirea avansului

Activitatea 1.4 Gestionarea relației cu AFIR

 • Întocmirea de Note explicative, memorii justificative și furnizarea de informații suplimentare pentru modificarea contractului de finantare

Activitatea 1.5 Întocmirea de rapoarte periodice

 • Întocmirea și depunerea a trei Rapoarte de executie privind stadiul implementarii proiectului

Activitatea 1.6 Diseminarea rezultatelor proiectului

 • Întocmirea și transmiterea formularului Template PEI
 • Publicarea pe contul GAL de social media a rezultatelor activitatilor de cercetare implementate

ACȚIUNEA II.  IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE APLICATĂ

Activitatea  2.1 Derularea procedurilor de achiziții

Activitatea 2.2 Cercetări privind valorificarea resurselor genetice

Obiectivul la care răspunde A2.2 (în mod direct):

OS2. – Creșterea randamentului producției de brânză.        

Contibutia la inovare: – metoda îmbunătățirii producției de brânzeturi, ca urmare a selecției genetice a animalelor după criteriul calității/ cantității cazeinelor prezente în lapte.      

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.) : – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată.

Descrierea activitatii: Activitatea de cercetare în domeniul resurselor genetice va furniza fermierilor informații cu privire la specia și rasa de animale care va fi recomandată pentru creștere, astfel încât producția de brânză să aibă un randament superior.                                                                                                   

Metodologia de implementare A2.2:   Evaluarea potențialului genetic:                

Identificarea şi caracterizarea indivizilor selectați din populațiile de animale de interes

Determinarea profilelor moleculare favorabile pentru obținerea de producții de calitate;                                                                                                           

Material și metodă:                                                                                                

La nivel de specii animale                                                                    

Identificarea populațiilor animale de interes: speciile de bovine (Bălțată românească, Brună de Maramureș, și Pinzgau), speciile de ovine (Țurcană, Tigaie și Merinos de Cluj) și capre (Carpatină);                                                                        

Recoltare probe biologice de la animale (sânge, lapte);                               

Efectuarea analizelor moleculare prin metode specifice bazate pe ADN şi/sau proteine (Determinarea profilelor moleculare asociate producţiei de brânzeturi);

Interpretarea datelor;                                                                                

Dezvoltarea unei baze de date privind resursele genetice la nivel zonal;

Formularea de concluzii tehnice necesare elaborării unui sistem pilot de bune practici pentru stabilizarea genetica in rasa curata a unor nuclee de producție;                 

La nivel de brânzeturi

Realizare de loturi de amestec de lapte de la diferite rase și specii animale;     

Determinare genetică a autenticității  (amestec nedeclarat de lapte de specii diferite

Interpretarea datelor;                     

Certificarea siguranței alimentelor prin analize pentru evidențierea bacteriilor patogene.                                                                                                         

Logistica utilizată: Echipamentele existente în dotarea laboratoarelor de genetică de la Institutul de Științele Vieţii din cadrul USAMV  (ex: aparat electroforeză, hotă cu flux laminar ș.a.).                                                                                                   

Responsabili pentru implementarea A2.2: Alin Bogdan Vlaic, Claudia Terezia Socol , Rodica Mărgăoan           

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediul Partenerilor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și în cadrul laboratoarelor USAMV. 

Rezultat propus A2.2: 1. Specia și rasa de animale recomandată pentru creștere, astfel încât producția de brânză să aibă un randament superior, corelându-se cu obiectivul secundar nr. 2 al proiectului, Creșterea randamentului producției de brânză.

Livrabile: Studiu privind valorificarea resurselor genetice animale cu scopul obținerii unor brânzeturi ecologice, DOP,  Slow Food, Fast Good, Healty în lanțuri alimentare scurte de calitate (L.A.S.C.) cu valoare adăugată.                                                  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 09.08.2021 – 31.05.2022                                         

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.2 STUDIU PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR GENETICE ANIMALE  Download Anexa 1 la RE nr. 3_31.08.2022 – STUDIU PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR GENETICE ANIMALE                                                                            

Activitatea 2.3 Cercetări privind conceperea unui sistem pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica în rasă curată

Obiectivul la care răspunde A2.3 (în mod direct):  OS2. Creșterea randamentului producției de brânză                                                                                      

Contibutia la inovare: metoda îmbunătățirii producției de brânzeturi, ca urmare a selecției genetice a animalelor după criteriul calității/ cantității cazeinelor prezente în lapte                                                       

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată.                                       

Descrierea activitatii: Această activitate răspunde obiectivul secundar nr. 2 al proiectului, Creșterea randamentului producției de brânză, furnizând fermierilor informațiile necesare ameliorării raselor deținute și monitorizării stării de sănătate a animalelor.                                                                                                 

Metodologia de implementare A2.3: Evaluarea potențialului genetic:                

Conceperea si implementarea unei sistem pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica in rasa curata si monitorizarea stării de sănătate.                    

Selectarea indivizilor cu potenţial genetic valoros în vederea stabilirii şi implementării unui program de reproducţie la speciile de interes, inclusiv de difuzare a materialului biologic pentru conservarea, valorificarea și promovarea raselor locale;    

Logistica utilizată: Echipamentele existente în cadrul laboratoarelor de genetică de la Institutul de Științele Vieţii din cadrul USAMV  (ex: aparat electroforeză, hotă cu flux laminar ș.a.).                               

Responsabili pentru implementarea A2.3: Alin Bogdan Vlaic, Claudia Terezia Socol , Rodica Mărgăoan           

Locul de desfășurare a activității:     

Activitatea se va desfășura la sediul Partenerilor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și în cadrul laboratoarelor USAMV                                                

Rezultat propus A2.3:    

Conceperea si implementarea unei sistem pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica in rasa curata si monitorizarea stării de sănătate.

Livrabile: Ghid de bune practici în ameliorarea animalelor                                  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    09.08.2021 – 31.05.2022                                         

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.3 Ghid de bune practici în ameliorarea animalelor  Download Anexa 2 la RE nr. 3_31.08.2022 – Ghid de bune practici în ameliorarea animalelor

Activitatea 2.4 Cercetări de inventariere a biodiversității de pe pajiști

Obiectivul la care răspunde A2.4 (în mod direct):  OS1. – Inventarierea speciilor vegetale valoroase de pe pajiști/fânețe                                                         

Obiectivul constă în identificarea principiilor active ale speciilor vegetale inventariate (care intră în hrana animalelor) și care să conducă la obținerea de brânzeturi maturate funcționale.                  

Obiectivul vizează și stabilirea parametrilor de uscare a diferitelor specii vegetale ce vor intra sub formă de pulbere în compoziția brânzeturilor;                           

Contibutia la inovare:     Nu este cazul.                                                                                      

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată .                                                                                     

Descrierea activității: Această activitate constă în identificarea principiilor active ale speciilor vegetale inventariate (care intră în hrana animalelor) și care să conducă la obținerea de brânzeturi maturate funcționale, precum și în stabilirea parametrilor de uscare a diferitelor specii vegetale ce vor intra sub formă de pulbere în compoziția brânzeturilor                                                                                                             

Metodologia de implementare A2.4:   Obiectivul cercetării                                    

Inventarierea speciilor valoroase de pe pajiști cu scopul identificării principiilor active în vederea obținerii de brânzeturi ecologice, DOP,  Slow Food, Fast Good, Healty în lanțuri alimentare scurte de calitate (L.A.S.C.) cu valoare adăugată.                      

Material și metodă                                                                                         

Evaluarea biodiversității de pe pajiști (loturi diverse)  cu ajutorul ramei metrice;

Stabilirea unei ierarhii a valorii nutriționale umane a diferitelor specii vegetale inventariate;                                                                                                       

Stabilirea parametrilor de uscare a diferitelor specii vegetale ce vor intra sub formă de pulbere în compoziția brânzeturilor;

Stabilirea și implementarea protocolului experimental aferent amestecului de pulberi ce vor intra în compoziția brânzeturilor;                                                  

Logistica utilizată: Echipamentele existente în dotarea Laboratorului de culturi furajere, din cadrul USAMV Cluj-Napoca                                                             

Responsabili pentru implementarea A2.4: Florin Păcurar                                    

Locul de desfășurare a activității:  Activitatea se va desfășura la sediul Partenerilor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 și în cadrul laboratoarelor USAMV                                                

Rezultate propuse A2.4:

 1. Identificarea principiilor active ale speciilor vegetale inventariate (care intră în hrana animalelor)
 2. Stabilirea parametrilor de uscare a diferitelor specii vegetale ce vor intra sub formă de pulbere în compoziția brânzeturilor;

Livrabile:    Studiu privind inventarul speciilor vegetale de pe pajiști cu scopul identificării speciilor bogate în principii active în vederea obținerii de brânzeturi ecologice, DOP,  Slow Food, Fast Good, Healty în lanțuri alimentare scurte de calitate (L.A.S.C.) cu valoare adăugată.                                                                                       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    21.03.2022 – 31.12.2022                                         

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.4    Studiu privind inventarul speciilor vegetale Download Anexa 3 la RE nr. 3_31.08.2022 – Studiu preliminar privind inventarul speciilor vegetale_Tusa-Sâg

Activitatea 2.5 Cercetări privind percepția  senzorială  a consumatorilor

Obiectivul la care răspunde A2.5 (în mod direct):  OP – DEZVOLTAREA DE NOI BRÂNZETURI MATURATE DE CALITATE                                                                     

          Calitatea va consta în:                                                                                   

          o calitate nutrițională;                                                                           

          o calitate funcțională (benefice pentru sănătate – healty);                            

          o calitate igienică;                                                                                 

          o calitate senzorială (aspect crustă, textură, fermitate la atingere, intensitate/consistență, miros, gust);                                                                  

          o calitatea estică (ambalare și etichetare conform planului de branding și marketing care se va realiza).                                                                     

          o certificare ecologică;                                                                           

          o participarea la o schemă de calitate europeană;                                  

Contibutia la inovare:     /                                                                                     

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată                                                                                                                                                                                 

Descrierea activitatii:Activitatea de cercetare constă în descoperirea unor însușiri senzoriale deosebite (vizuale, tactile, olfactive și gustative) care să-i atribuie brânzei maturate o calitate superioară, facând-o atractivă pentru cumpărători                     

Metodologia de implementare A2.5:   Categoria de indicatori de calitate vizați       

Indicatori de calitate vizuală, gustativă, organoleptică, senzorială a brânzeturilor de către paneluri de consumatori (aspect crustă, textură, fermitate, atingere, intensitate/consistență, textură (inclusiv analiză de laborator);                 

Indicatori de gust/savoare/miros/arome;                                                    

Indicatori rezultați din asociere cu vinuri (intensitate, savoare/arome, textură);

Indicatori nutriționali la nivelul consumatorilor (nivel de antioxidanți, glicemie, colesterol).                                                                                                       

Material și metodă                                                                                         

Elaborare fișe de degustare diverse pentru sortimentele de brânzeturi rezultate;

Realizarea a 10 paneluri de consumatori (20 de persoane/panel) diverse (studenți, profesori, it-iști, etc…) care vor analiza senzorial diferitele sortimente de brânzeturi pe baza unei fișe de degustare;                                                                    

Analiza texturii prin tehnici specifice de laborator                                               

Analizarea si interpretarea rezultatelor fiselor de degustare;                      

Propuneri de modificare a protocolului experimental de amestec de pulberi vegetal      

Refacerea acțiunilor de analiză senzorială pe noul protocol experimental;       

Stabilirea standardelor tehnice finale (rezultate din caracterizarea fizico-chimică, microbiologică și organoleptică a brânzeturilor) pentru fiecare sortiment de brânzeturi aferent indicatorilor senzoriali din cele 3 categorii de indicatori de calitate;

Evaluarea efectului pulberii de plante medicinale asupra caracteristicilor organoleptice ale brânzei prin testare senzorială                                                 

Activități:                                                                                                      

 1. Analiza acceptării de către consumatori-Testul hedonic ȋn 9 puncte
 2. Calculul ratei de acceptare a produsului de către consumatori
 3. Analiza intenției de cumpărare-Testul de apreciere cu număr mic de puncte

Analiza de textură a brânzeturilor obținute                                                     

 • Formă de cub , 15mm x 15mm x 15mm                             

Logistica utilizată: Pentru analiza profilului textural se va utiliza Analizorul de textură Brookfield CT3, echipat cu celula de sarcină de 10 kg.                             

Aparatura prevăzută a fi achiziționată din proiect se va realiza determinarea conţinutului de grăsime, substanţă uscată totală din brânză.

Responsabili pentru implementarea A2.5: Avram Fițiu, Marius Sabău, Lucian Cuibus, Călin Sebastian Vac                                                                                       

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediu USAMV, locul de organizare a panelurilor de consumatori și la locul investiției realizate prin proiect.

Rezultat propus A2.5:     Descoperirea unor însușiri senzoriale deosebite (vizuale, tactile, olfactive și gustative) pentru produs                                                     

Livrabile:

 1. Caracterizarea fizico-chimică, microbiologică și organoleptică a brânzeturilor cu scopul fundamentării caietelor de sarcini DOP (C.S. A.C.B. Sâg, C.S. USAMV);
 2. Studiu legat de preferințele și comportamentul consumatorilor vis a vis de brânzeturile vizate cu scopul elaborării unei strategii de marketing adecvate

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    01.05.2023-30.11.2023                                           

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.5:                                                                      

Activitatea 2.6 Cercetări privind segmentarea pieței de produse de calitate

Obiectivul la care răspunde A2.6 (în mod direct):  OP – DEZVOLTAREA DE NOI BRÂNZETURI MATURATE DE CALITATE                                                                     

Calitatea va consta în:                                                                                   

          o calitate nutrițională;                                                                            

          o calitate funcțională (benefice pentru sănătate – healty);                            

          o calitate igienică;                                                                                 

          o calitate senzorială (aspect crustă, textură, fermitate la atingere, intensitate/consistență, miros, gust);                                                                  

          o calitatea estică (ambalare și etichetare conform planului de branding și marketing care se va realiza).                                                                     

          o certificare ecologică;                                                                           

          o participarea la o schemă de calitate europeană;                                 

Contibutia la inovare:     /                                                                                  

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată.                                           

Descrierea activitatii: Activitatea constă în realizarea unei analize de piață concurențială la nivel național și european a brânzeturilor fermentate cu scopul stabilirii celei mai adecvate strategii de producție, procesare și marketing pentru brânzeturile vizate în proiect.                                                                                                         

Metodologia de implementare A2.6:   Obiectivele cercetării                                   

Realizarea unei analize de piață concurențială la nivel național și european a brânzeturilor fermentate cu scopul stabilirii celei mai adecvate strategii de producție, procesare și marketing pentru brânzeturile vizate în proiect                                  

Material și metodă                                                                                         

Analiza comparativă de piață (a parametrilor de calitate) a primelor 10 categorii de brânzeturi maturate la nivel european pe fiecare specie (pe rase locale similare)  

Realizarea unui studiu de piață la nivel de Cluj Napoca în ceea ce privește așteptările consumatorilor vis a vis de calitatea brânzeturilor în vederea segmentării tipurilor de consumatori vizați                                   

Logistica utilizată: Echipamentele din dotarea Laboratorului de Analiză Senzorială, respectiv din dotarea Laboratorului de Analiză brânzeturi din cadrul USAMV               

Responsabili pentru implementarea A2.6: Avram Fițiu, Lucian Cuibus, Marius Sabău și Călin Vac                                                                                               

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediul USAMV și înafara acestuia.                                                                                             

Rezultat propus A2.6:                                                                                            

Livrabile:

 1. Analiză comparativă de piață pe brânzeturi concurențiale
 2. Studiu de piață consumatori la Cluj Napoca

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    01.03.2023-30.112023                                            

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.6                                                                       

Activitatea 2.7 Cercetarea indicatorilor de calitate tehnică (realizarea de activități experimentale de cercetare aplicată)

Obiectivul la care răspunde A2.7 (în mod direct):  OP – DEZVOLTAREA DE NOI BRÂNZETURI MATURATE DE CALITATE                                                                    

Calitatea va consta în:                                                                                   

          o calitate nutrițională;                                                                           

          o calitate funcțională (benefice pentru sănătate – healty);                            

          o calitate igienică;                                                                                 

          o calitate senzorială (aspect crustă, textură, fermitate la atingere, intensitate/consistență, miros, gust);                                                                  

          o calitatea estică (ambalare și etichetare conform planului de branding și marketing care se va realiza).                                                                     

          o certificare ecologică;                                                                           

          o participarea la o schemă de calitate europeană;                                  

Contibutia la inovare:     /                                                                                     

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată                                                  

Contributia la caracterul inovativ al proiectului:   inovarea de produs, brânza maturată healty putând avea în combinație cu anumite tipuri de condimente calități funcționale și nutriționale deosebite (produsele healty, vizate prin proiect, sunt brânzeturilor în amestec cu condimente din plante aromatice, fructe de pădure, fructe, plante medicinale care cresc nivelul de antioxidanți din produse (antociani și polifenoli) cu scopul reducerii nivelului de radicali liberi la nivelul celulelor umane ale consumatorilor)                                                                        

Descrierea activității: Cercetarea în cadrul acestei activități vizează următoarele obiective de cercetare:                                                                                   

o  Indicatori de calitate tehnologică (rezistența la păstrare și transport);  

o  Indicatori de contaminare microbiologică;                                            

o  Indicatori de calitate reziduală (conținut de pesticide, îngrășăminte, metale grele și substanțe iradiante);                                                                                

o  Indicatori de calitate nutrițională (conținut de vitamine, enzime, fibre alimentare, grăsimi, zaharuri, lipide, etc.                                                               

Metodologia de implementare A2.7:   Obiectivele de cercetare                              

Indicatori de calitate tehnologică (rezistența la păstrare și transport)                   

Indicatori de contaminare microbiologică                                                   

Indicatori de calitate reziduală (conținut de pesticide, îngrășăminte, metale grele și substanțe iradiante)                                                                                  

Indicatori de calitate nutrițională (conținut de vitamine, enzime, fibre alimentare, grăsimi, zaharuri, lipide, etc.)                                                                

Material și metodă                                                                                         

Va fi folosit laptele și diferitele sortimente de brânzeturi                                    

Se vor preleva probe provenite de la diferitele specii și rase animale                   

Vor fi efectuate analize fizico-chimice și genetice                                                

Interpretare analize                                                                                   

Stabilirea standardelor tehnice finale pentru fiecare sortiment de brânzeturi aferent indicatorilor fizico chimici și genetici                                                             

Stabilirea standardelor tehnice finale pentru fiecare sortiment de brânzeturi (caracterizarea tehnică a brânzeturilor din punct de vedere fizico chimic, microbiologic, organoleptic și genetic)                          

Optimizarea tehnologiei de obținere a brânzeturilor                                   

Optimizarea tehnologiei de obținere a brânzei prin stabilirea concentrației de pulbere de plante medicinale.                                                                           

Analize vizate (realizate de terți) – detalii la secț. 4.1, pct. III.3.1 din Planul de proiect                                                                                                             

Detalii metode de analiză realizate în atelierul de procesare/cercetare – detalii la secț. 4.1, pct. III.3.2 din Planul de proiect                                                       

Realizarea unui prototip de brânzeturi maturate                                             

o Cercetare rețete tradiționale specifice regiunii                                     

o Cercetare  tehnologii de procesare produse tradiționale lactate la nivelul regiunii

o Concepere tehnologie de procesare prin optimizare tehnologică (șarje repetitive pe diferite variante de amestecuri cu pulberi din plante medicinale precum și pe diferite variante de modulare factori experimentali (temperatură de lucru, umiditate atmosferică sala de maturare, grad de sărăturate, tehnici de băițuire, etc.               

Logistica utilizată: Echipamentele din dotarea Laboratorului de Analiză Senzorială, respectiv din dotarea Laboratorului de Analiză brânzeturi din cadrul USAMV               

Responsabili pentru implementarea A2.7: Lucian Cuibus                               

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediul fermierilor, la sediul USAMV și la locul realizării investiției dezvoltate prin proiect.                   

Rezultat propus A2.7: Un nou produs – brânză maturată de calitate                            

Livrabile: Conform metodologiei de implementare                                                  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    01.04.2023-30.11.2023                                           

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.7                                                                       

Activitatea 2.8 Cercetări privind brandingul și marketingul produselor și elaborare unui plan de branding și marketing

Obiectivul la care răspunde A2.8 (în mod direct):  OP – DEZVOLTAREA DE NOI BRÂNZETURI MATURATE DE CALITATE                                                                          

Calitatea va consta în:                                                                                   

          o calitate nutrițională;                                                                           

          o calitate funcțională (benefice pentru sănătate – healty);                            

          o calitate igienică;                                                                                 

          o calitate senzorială (aspect crustă, textură, fermitate la atingere, intensitate/consistență, miros, gust);                                                                  

          o calitatea estică (ambalare și etichetare conform planului de branding și marketing care se va realiza).                                                                     

         o certificare ecologică;                                                                           

         o participarea la o schemă de calitate europeană;                                  

Contibutia la inovare:     /                                                                                     

Ob. PEI-AGRI de creştere a productivității şi de gestionare durabilă a resurselor (apă, sol, energie etc.): – este abordat prin proiect în mod concret prin creșterea randamentului producției de brânză ca urmare a adoptării concluziilor formulate în baza activităților de cercetare aplicată                                                                                                                                                                                                    

Contributia la caracterul inovativ al proiectului: inovarea adusă în brandingul și marketingul produselor, planul de branding și marketing oferind fermierilor modalități inovatoare de atragere a unor noi categorii de consumatori                                        

Descrierea activității: Activitatea de cercetare constă în elaborarea unui Plan de branding și marketing al brânzeturilor maturate care să pună în evidență calitatea superioară a acestora, să asigure notorietatea lor și maximizarea prețului produsului.        

Metodologia de implementare A2.8:  

Obiectivele cercetării                                   

Evaluarea comparativă a fermelor și a brânzeturilor din proiect cu ferme și produse similare la nivel european în ceea ce privește parametrii de performanță economică, socială și ecologică (agricultură multifuncțională; reziliență; economie circulară, competitivitate; soluții de marketing; eco design teritorial; Bilanț cost-eficiență soluții de branding) cu scopul elaborării unei strategii adecvate de piață.                                      

Material și metodă                                                                                         

Măsurarea performantelor/ benchmarking prin intermediul indicatorilor economici, sociali și ecologici rezultați în urma aplicării Metodei IDEEA;                                   

Analiză comparativă cu producători europeni de brânzeturi:                            

Soluții de marketing                                                                                       

o prin integrare de lanțuri alimentare scurte de calitate (L.A.S.C.) cu valoare adăugată- Slow Food și Fast Good respectiv Healty                                                   

o Eco design teritorial;                                                                            

o Bilanț cost-eficiență soluții de branding;                                               

Logistica utilizată:                                                                                                     

Responsabili pentru implementarea A2.8: Avram Fițiu, Marius Sabău și Călin Vac 

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediul USAMV și înafara acestuia.                                                                                     

Rezultat propus A2.8:                                                                                            

Livrabile:   

 1. Realizarea unui Caiet de Sarcini al ACB Sâg pentru un Cașcaval maturat DOP
 2. Realizarea unui Caiet de Sarcini al USAMV pentru un Cașcaval maturat DOP
 3. Realizarea unui Diagnostic IDEA (al fermelor și a unității de procesare) cu scopul îmbunătățirii performanței economice, sociale și ecologice respectiv cu scopul furnizării unor elemente specifice necesare unei strategii de marketing;
 4. Elaborarea unui model inovativ de economie circulară pentru cele 7 ferme și pentru unitatea de procesare cu scopul realizării unor produse ecologice, DOP, Slow Food, Fast Good, Healty în lanțuri alimentare scurte de calitate (L.A.S.C.) cu valoare adăugată- ce integrează:

o  principiile agriculturii multifuncționale                                                 

o  principiile rezilienței socio economice și culturale                                 

o principiile competitivității fermelor (socială, economică, culturală) și unității;

o principiile eco designului teritorial;                                                      

o principiile bilanțului echilibrat cost/beneficiu                                       

o soluții de branding adaptate teritoriului                                                         

o strategie de storrytelling adaptată producătorilor                                 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 01.09.2023-30.11.2023                                           

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.8                                                                       

Activitatea 2.9 Întocmirea de rapoarte periodice

Descrierea activității: Raportari periodice cu privire la stadiul implementarii activitatilor de cercetare aplicata

Metodologia de implementare A2.9:Conform prevederilor din Procedura de management și control a proiectului

Logistica utilizată:Echipamentele IT achizitionate prin proiect

Responsabili pentru implementarea A2.9: Avram Fițiu, Marius Sabău și Călin Vac

Locul de desfășurare a activității: Activitatea se va desfășura la sediul USAMV și înafara acestuia.

Rezultat propus A2.9: Raportarea implementarii activitatilor de cercetare

Livrabile:   

 1. Rapoarte tehnice și financiare pentru Acțiunea II. – IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE APLICATĂ
 2. Fișe individuale de pontaj

PERIOADA DE IMPLEMENTARE    08.06.2021 – 31.12.2023

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII A2.9   RTF 1, RTF2, RTF3

Download Activității GO PEI 1

Download Activității GO PEI 2