Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Măsura M3/2A Exploatații agricole 

Nr. Crt. Tip document Nume document Limba document Descarca
1. PDFGhidul solicitantului masura M3/2A Exploatatii agricole Versiunea 06 RODescarca
2. PDFAnexa 1 Cerere de finantare M3/2A versiunea 1.6 RODescarca
3. DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG907/2016 RODescarca
4. PDFAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa B RODescarca
5. PDFAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C RODescarca
6. ZIPAnexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RODescarca
7. ZIPAnexa 3 Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RODescarca
8. ZIPAnexa 3 Lista UAT din zonele montane ZM RODescarca
9. PDFAnexa 4 Anexa I la Tratatul de instituire al Comunității Europene Iulie 2015 RODescarca
10. ZIPAnexa 5 Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă RODescarca
11. DOCAnexa 6.1 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RODescarca
12. DOCANEXA 6.2 Lista rase autohtone indigene RODescarca
13. XLSAnexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole RODescarca
14. ZIPAnexa 8 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole RODescarca
15. PDFAnexa 8a Codul de bune practici agricole Ordin ANPM si MADR RODescarca
16. DOCAnexa 8 b Ratele de transformare în UVM pe specii și categorii de animale în conformitate cu Regulamentul UE nr.808 din 2014 RODescarca
17. DOCAnexa 9 Model Contract de Finanțare RODescarca
18. PDFAnexa 10 Fiș măsurii M3/2A Exploatații agricole V7 RODescarca
19. DOCAnexa 11 Acte normative utile M3/2A RODescarca
20 PDFAnexa 12 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020 RODescarca
21. DOCAnexa 13 Angajament de aderare parteneriat finantat prin masura M1/1A RODescarca
22. DOCAnexa 14 Zone Vulnerabile la Nitrati ZVN conform Ordinului 1552 RODescarca
23. XLSAnexa 15 Areale STP M3/2A RODescarca
24. DOCAnexa 16 Specificatii Tehnice Costuri standard M3/2A RODescarca
25. DOCAnexa 17 Declaratie proprie raspundere neincadrare la firme in dificultate RODescarca
26. DOCAnexa 18 Cerere renuntare programe sustinere suine sau avicol RODescarca
27. DOCAnexa 19 Angajament de participare la actiuni finanțate prin Masura M2/1A RODescarca
28. DOCAnexa 20 Declaratie raportare plati catre GAL RODescarca
29. DOCAnexa 21 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RODescarca
30. DOCAnexa 22 Adeverinta comercializare forma asociativa finala RODescarca
31. DOCAnexa 23 Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinanțări RODescarca
32. DOCAnexa 24 Continut proiect cadru infintare plantatie RODescarca
33 PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțare RODescarca
34 ZIPFise de verificare_M3_2A RODescarca

 

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • Data lansării apelului de selecție: 13.12.2022
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:   M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”
 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”18.761,05 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

I.În cazul fermelor cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 18.761,05 euro (în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții- montaj) sau 18.761,05 euro (în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole).

II.În cazul fermelor cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 18.761,05 (în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții- montaj) sau 18.761,05 euro (în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole).

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)– 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 18.761,05 euro indiferent de tipul investiției.

 • Data limită de depunere a proiectelor: 12.01.2023
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, nr. 209A, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 08.00 – 12.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsuri sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M3/2A; disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,                 Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsuri lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr.209A, Comuna Negreni, județul Cluj.
 • Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel de selectie S1_2022-M3_2A-varianta-detaliata

Nota!!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.

*****

  ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 13.02.2019
 • MĂSURILE LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • FONDURI DISPONIBILE ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT:
 • Fonduri disponibile:   M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 56.090,66 euro;
 • Suma maximă nerambursabilă:         
 • M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

 • I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
 • II.În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

  • 56.090,66 euro indiferent de tipul investiției.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 
 • Măsura M3/2A: 22.03.2019

  • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII

   LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00–14.00.

   Sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A;  disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro

  • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, poartatransilvaniei.ro.
  • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj. 

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel de selectie S1_2019-M3_2A-varianta-detaliata

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

  • Data lansării apelului de selecție: 02.07.2018
  • Măsurile lansată prin apelul de selecție:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

  • Beneficiari eligibili:

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  •  Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
  • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
  • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
  • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
  • Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

  Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

  • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

  Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (Legea 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

  Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

  1. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
  2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor;
  3. beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020.
  • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 88.553,00 euro;

  • Suma maximă nerambursabilă:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

  I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

  • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
  • Data limită de depunere a proiectelor: 31.07.2018
  • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
  • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurilor M3/2A disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro.
  • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro.
  • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

  Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentulApel-de-selectie-S2-2018_M3_2A-varianta-detaliata_Descarca

 • Data lansării apelului de selecție: 26.03.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 100.000,00 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 24.04.2018
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-2018-M3_2A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 16.10.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 504.168 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 15.11.2017
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1_M3_2A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 24.07.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 526.879 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 23.08.2017
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    
 • Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentulApel de selectie M3_6A – varianta detaliata

 Așa cum reiese din analiza SWOT, la nivelul teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură și prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în sectorul agro-alimentar.

Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea exploatațiilor agricole și a unităţilor de profil din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector şi în calitatea poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul care să contribuie la creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor.

Măsura va reprezenta o soluție de dezvoltare a exploatațiilor agricole din zona montană a teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” în vederea diminuarii riscului de abandon a terenurilor agricole în această zonă și a altor riscuri economice și sociale care pot apărea și conduce, ulterior, la dezechilibre semnificative. Sprijinul poate viza atât dotări tehnice privind inventarul agricol și de procesare la nivelul fermei, cât și diversificarea activităților din cadrul exploatațiilor și facilitarea accesului la piețele locale.