Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Măsura M2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

Nr. ctr.Tip documentNume documentLimba documentDescarca
1PDFFisa MasuriRODescarca
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Măsura va contribui la nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități al participanților cu privire la metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale produselor agricole, inclusiv în contextul lanţurilor scurte de aprovizionare, nivelul de instruire fiind insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel european. În plus, aceştia nu deţin de suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de mediu care aduc beneficii biodiversităţii, solului şi apei şi nu deţin informaţii privind practicile agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc şi la reducerea emisiilor de GES. Evoluția sectorului agro-alimentar din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” necesită pentru micii procesatori un nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al afacerii pentru a îndeplini cu succes standardele UE (siguranţă alimentară, sănătatea animalelor, norme de mediu, etc.) și de a face faţă unui mediu concurenţial.

Acțiunile privind transferul de cunoştinţe precum și activitățile demonstrative și acţiunile de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor din teritoriu orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii.

Măsura se corelează în principal cu următoarele puncte din analiza SWOT: Lipsa cunoștințelor adecvate în domeniul metodelor de management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție în rândul fermierilor; Scăderea gradului de instruire a populaţiei tinere; Scăderea ponderii populaţiei active şi ocupate din teritoriu; Dificultăţi întâmpinate în accesarea fondurilor neramburabile datorită lipsei cunoştinţelor în domeniu; Activitate antreprenorială scăzută; Lipsa de cunoştinţe tehnice şi know-how pentru practicarea unei agriculturi competitive.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.