Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

PREZENTARE PROIECT

TITLU PROIECTULUI:

DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE IN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI

SURSA DE FINANȚARE: PNDR 2014-2020, Sm. 16.1 „Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol”

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea competitivității fermierilor.

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea de noi brânzeturi maturate de calitate.

OBIECTIVELE SECUNDARE ALE PROIECTULUI:

OS1. Inventarierea speciilor vegetale valoroase de pe pajiști/fânețe

OS2. Creșterea randamentului producției de brânză

OS3. Dezvoltarea prin proiect a unui spațiu de procesare și a unui spațiu de maturare inovativ

OS4. Realizarea unui plan de branding și marketing pentru brânzeturile maturate dezvoltate prin proiect

ACȚIUNILE PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

ACȚIUNEA I.  FUNCȚIONAREA GRUPULUI OPERAȚIONAL

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine liderului de proiect GAL POARTA TRANSILVANIEI.

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

Activitatea 1.1 – Derularea procedurilor de achiziții

Activitatea 1.2 – Întocmirea/depunerea cererilor pentru rambursarea

Activitatea 1.3 – Coordonarea proiectul d.p.d.v. tehnic, financiar și cu privire la relațiile d Activitatea

Activitatea 1.4 – Gestionarea relației cu AFIR

Activitatea 1.5 – Întocmirea de rapoarte periodice

Activitatea 1.6 – Diseminarea rezultatelor proiectului

ACȚIUNEA II. IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE APLICATĂ

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine Partenerului 2, USAMV Cluj-Napoca.

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

Activitatea 2.1 – Derularea procedurilor de achiziții

Activitatea 2.2 – Cercetări privind valorificarea resurselor genetice

Activitatea 2.3 – Cercetări privind conceperea unui sistem pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica în rasă curată

Activitatea 2.4 – Cercetări de inventariere a biodiversității de pe pajiști

Activitatea 2.5 – Cercetări privind percepția  senzorială  a consumatorilor

Activitatea 2.6 – Cercetări privind segmentarea pieței de produse de calitate

Activitatea 2.7 – Cercetarea indicatorilor de calitate tehnică (realizarea de activități experimentale de cercetare aplicată)

Activitatea 2.8 – Cercetări privind brandingul și marketingul produselor și elaborare unui plan de branding și marketing

Activitatea 2.9 – Întocmirea de rapoarte periodice 

ACȚIUNEA III.  INVESTIȚII ÎN SPAȚIU INOVATIV DE PROCESARE/CERCETARE APLICATĂ + ACTIVITĂȚI DE PROCESARE A LAPTELUI

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine Partenerului 3, Asociația Crescătorilor de Bovine Sâg.

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

Activitatea 3.1 – Derularea procedurilor de achiziții

Activitatea 3.2 – Construire, dotare și autorizare spațiu de procesare/maturare și laborator de cercetare

Activitatea 3.3 – Certificarea ACB ca producător și procesator în agricultura ecologică

Activitatea 3.4 – Colectarea și procesarea laptelui

Activitatea 3.5 – Implementarea planului de  branding și marketing al noilor produse

Activitatea 3.6 – Participarea cu brânza maturată healty la o schemă de calitate europeană

Activitatea 3.7 – Întocmirea de rapoarte periodice

ACȚIUNEA IV.  PRODUCȚIA MATERIEI PRIME (LAPTELE)

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine Partenerilor 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 (FERMIERI).

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

Activitatea 4.1 – Punerea la dispoziția cercetătorilor  a efectivelor de animale, pentru prelevarea de probe

Activitatea 4.2 – Punerea la dispoziția cercetătorilor  a suprafețelor de pajiști și fânețe, utilizate pentru hrana animalelor

Activitatea 4.3 – Implementarea sistemului pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica în rasă curată si monitorizarea stării de sănătate a animalelor

Activitatea 4.4 – Livrarea către ACB a unei cantități de lapte în scopul procesării și realizării de activități experimentale pentru dezvoltarea de noi produse

Activitatea 4.5 – Înregistrarea și certificarea ca producător în agricultura ecologică

Detalii despre activitățile implementate se găsesc la adresa http://poartatransilvaniei.ro/index.php/implementare-proiect-go-pei/ .

Informații despre alte proiecte implementate de Grupuri Operaționale găsiți la adresa https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects .