Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

PREZENTARE PROIECT

TITLU PROIECTULUI:

DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE IN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI

SURSA DE FINANȚARE: PNDR 2014-2020, Sm. 16.1 „Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol”

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea competitivității fermierilor.

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea de noi brânzeturi maturate de calitate.

OBIECTIVELE SECUNDARE ALE PROIECTULUI:

OS1. Inventarierea speciilor vegetale valoroase de pe pajiști/fânețe

OS2. Creșterea randamentului producției de brânză

OS3. Dezvoltarea prin proiect a unui spațiu de procesare și a unui spațiu de maturare inovativ

OS4. Realizarea unui plan de branding și marketing pentru brânzeturile maturate dezvoltate prin proiect

ACȚIUNILE PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE APLICATĂ

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine Partenerului 2, USAMV Cluj-Napoca.

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

– Cercetări privind valorificarea resurselor genetice

– Cercetări privind conceperea unui sistem pilot de bune practici pentru ameliorarea genetica în rasă curată

– Cercetări de inventariere a biodiversității de pe pajiști

 – Cercetări privind percepția  senzorială  a consumatorilor

 – Cercetări privind segmentarea pieței de produse de calitate

– Cercetarea indicatorilor de calitate tehnică (realizarea de activități experimentale de cercetare aplicată)

– Cercetări privind brandingul și marketingul produselor și elaborare unui plan de branding și marketing

INVESTIȚII ÎN SPAȚIU INOVATIV DE PROCESARE/CERCETARE APLICATĂ + ACTIVITĂȚI DE PROCESARE A LAPTELUI

Responsabilitatea implementării acestei acțiuni revine Partenerului 3, Asociația Crescătorilor de Bovine Sâg.

În cadrul acestei acțiuni sunt prevăzute următoarele activități:

– Construire, dotare și autorizare spațiu de procesare/maturare și laborator de cercetare

– Certificarea ACB ca producător și procesator în agricultura ecologică

– Colectarea și procesarea laptelui

– Implementarea planului de  branding și marketing al noilor produse

– Participarea cu brânza maturată healty la o schemă de calitate europeană

Detalii despre activitățile implementate se găsesc la adresa http://poartatransilvaniei.ro/index.php/implementare-proiect-go-pei/ .

Informații despre alte proiecte implementate de Grupuri Operaționale găsiți la adresa https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects .