Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

          PROIECTE FINANȚATE PRIN SDL  2015-2020

M1/1A – COOPERARE 

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.COOPERARE PENTRU COMPETITIVITATE ÎN TERITORIUL LEADER POARTA TRANSILVANIEI
AGRI LAPT PLANT COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca

 M2/1A – TRANSFER DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE INFORMARE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE PENTRU COMPETENȚE ÎMBUNĂTĂȚITE ÎN SECTORUL AGRICOL DIN GAL POARTA TRANSILVANIEI IDAS GROUP SRL
FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.ÎNCURAJAREA INOVĂRII, COOPERĂRII ȘI A CREȘTERII CUNOȘTINȚELOR PERSONELOR DIN COMUNELE CARE FORMEAZĂ GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ”POARTA TRANSILVANIEI” PRIN CREAREA UNUI CADRUL EDUCAȚIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALEFUNDAȚIA SOCIAL-CULTURALĂ CENTRU DE ANALIZĂ, MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE
ÎNCETARE CONTRACT FINANȚARE CONFORM NOTIFICĂRI NR. 1568-S/12.03.2020
DescarcaDescarca
3.EXEMPLIFICAREA DE BUNE PRACTICI PRIN PARTICIPAREA LA ACȚIUNI DEMONSTRATIVE
GLOBCONSULTING SRL

FINALIZAT
DescarcaDescarca

M3/2A – EXPLOATAȚII AGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE COSTEA CLAUDIU-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
COSTEA CLAUDIU-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.MODERNIZAREA ȘI DOTAREA FERMEI APICOLE DEȚINUTE DE NISTOR DELIA FLORINA Î. I. DIN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ
NISTOR DELIA FLORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
3.MODERNIZAREA FERMEI DEȚINUTE DE PAȘCALĂU FELICIA PFA DIN VALEA DRAGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
PAȘCALĂU FELICIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ FINALIZATDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU FERMA VEGETALA POP L. RAREȘ PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ
FINALIZATDescarcaDescarca
5.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂBARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
6.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CATRE ȚOLAȘ ADRIAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂȚOLAȘ ADRIAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
FINALIZATDescarcaDescarca
7.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE ONISIE ANGELICA MARIOARA P.F.AONISIE ANGELICA MĂRIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
8.DOTARE FERMA APICOLĂ DEȚINUTĂ DE MANEA TUDOR GRAȚIAN I.I. MANEA TUDOR GRAȚIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.ACHIZIȚIE UTILAJE LA PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

FINALIZAT
DescarcaDescarca

 M4/6A – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCȚIE ARTICOLE DE HÂRTIE ȘI CARTON
SC MUNTELE ȘES SRL
FINALIZATDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA BOROD
GABRIAN FLORICA
VIORELA PFA
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
3.PUD SI ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AGROPENSIUNE BUCEA, COMUNA NEGRENI
IRANAA ZEN SRL CONTRACT DE
FINANTARE REZILIAT
4.CONSTRUIRE PENSIUNE, ACCES, RACORDURI SI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI

ABIA DOBESCU SRL
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
5.DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚIILOR UV FOREST SA PRIN DOTARE SPAȚIU PRODUCȚIE,CONSTRUIRE ȘI DOTARE SHOWROOM

U.V. FOREST S.A
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
6.MODERNIZAREA RESTAURANTULUI DIN CADRUL AGROPENSIUNII CASA ALESIA
TOMOȘ LAVINIA IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚILE DIN ZONĂ

S.C. BMG GALAXY S.R.L
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
8.CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ
DANIPELET SRL IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR RECREATIVE IN CADRUL SC APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL
APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL
IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
10.DIVERSIFICAREA VENITURILOR AGRICOLE PRIN ÎNFIINȚAREA ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE DE AGREMENTTOMOȘ CĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca

 

M5/6B – INFRASTUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL DE SPORT CU IMPREJMUIRE SI NOCTURNA IN COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR
COMUNA BOROD IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE SI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPATII TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE IN LOCALITATEA PLOPIS, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ

COMUNA PLOPIȘ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
3.MODERNIZARE PIAȚĂ AGRICOLĂ IN LOCALITATEA SIG, JUDEȚUL SALAJ

COMUNA SÎG
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ A COMUNEI BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA BĂNIȘOR

FINALIZAT
DescarcaDescarca
5.INFIINTARE CENTRU CULTURAL, VALEA BARCAULUI IN LOCALITATEA IAZ, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
ASOCIAȚIA ALEXANDRA ETNO IAZ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
6.CONSTRUIRE ȘI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPAȚII TEHNICE AFERENTE PREMERGĂTOR CEREMONIEI FUNERARE ÎN LOCALITATEA STÎRCIU, COMUNA HOROATU CRASNEI
COMUNA HOROATU
CRASNEI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE COMUNA CIUCEA, JUDETUL CLUJ

COMUNA CIUCEA
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
8.CONSTRUIRE CAPELA MULTICONFESIONALA IN SAT NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ

COMUNA NEGRENI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU
CRASNEI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
10.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA CIZER, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CIZER FINALIZATDescarcaDescarca
11.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA ALMAȘU FINALIZATDescarcaDescarca
12.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA FILDU DE JOS FINALIZATDescarcaDescarca
13.ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ LOCALE, PRIN RECREAȚIE, CULTURĂ ȘI TRADIȚIE
ASOCIAȚIA ” BOKRETAȘ EGYESULET”
FINALIZAT
DescarcaDescarca
14.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA POIENI, JUDEȚUL CLUJ
COMUNA POIENI IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
15.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA VALEA DRĂGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
COMUNA POIENI IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
16.TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ

COMUNA BULZ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
17.CONSTRUIRE CENTRU DE ZI ÎN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ

GAL POARTA TRANSILVANIEI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
18.VALORIFICAREA RESURSELOR CULTURALE IDENTITARE DIN TERITORIUL POARTA TRANSILVANIEIASOCIAȚIA SOCIETATEA CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ ADSUMUS IMPLEMENTAREDescarcaDescarca