Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

          PROIECTE FINANȚATE PRIN SDL  2015-2020

M1/1A – COOPERARE 

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.COOPERARE PENTRU COMPETITIVITATE ÎN TERITORIUL LEADER POARTA TRANSILVANIEI

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca

 M2/1A – TRANSFER DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE INFORMARE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE PENTRU COMPETENȚE ÎMBUNĂTĂȚITE ÎN SECTORUL AGRICOL DIN GAL POARTA TRANSILVANIEI
FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.ÎNCURAJAREA INOVĂRII, COOPERĂRII ȘI A CREȘTERII CUNOȘTINȚELOR PERSONELOR DIN COMUNELE CARE FORMEAZĂ GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ”POARTA TRANSILVANIEI” PRIN CREAREA UNUI CADRUL EDUCAȚIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE
ÎNCETARE CONTRACT FINANȚARE CONFORM NOTIFICĂRI NR. 1568-S/12.03.2020
DescarcaDescarca
3.EXEMPLIFICAREA DE BUNE PRACTICI PRIN PARTICIPAREA LA ACȚIUNI DEMONSTRATIVE
FINALIZAT
DescarcaDescarca

M3/2A – EXPLOATAȚII AGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE COSTEA CLAUDIU-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.MODERNIZAREA ȘI DOTAREA FERMEI APICOLE DEȚINUTE DE NISTOR DELIA FLORINA Î. I. DIN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
3.MODERNIZAREA FERMEI DEȚINUTE DE PAȘCALĂU FELICIA PFA DIN VALEA DRAGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
FINALIZATDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU FERMA VEGETALA FINALIZATDescarcaDescarca
5.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
6.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CATRE ȚOLAȘ ADRIAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
7.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE ONISIE ANGELICA MARIOARA P.F.A
FINALIZAT
DescarcaDescarca
8.DOTARE FERMA APICOLĂ DEȚINUTĂ DE MANEA TUDOR GRAȚIAN I.I. IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.ACHIZIȚIE UTILAJE LA PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca

 M4/6A – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCȚIE ARTICOLE DE HÂRTIE ȘI CARTON FINALIZATDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA BOROD
DescarcaDescarca
3.PUD SI ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AGROPENSIUNE BUCEA, COMUNA NEGRENI
IMPLEMENTARE
Descarca
4.CONSTRUIRE PENSIUNE, ACCES, RACORDURI SI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
5.DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚIILOR UV FOREST SA PRIN DOTARE SPAȚIU PRODUCȚIE,CONSTRUIRE ȘI DOTARE SHOWROOM
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
6.MODERNIZAREA RESTAURANTULUI DIN CADRUL AGROPENSIUNII CASA ALESIA
FINALIZATDescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚILE DIN ZONĂ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
8.AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR RECREATIVE IN CADRUL SC APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
10.DIVERSIFICAREA VENITURILOR AGRICOLE PRIN ÎNFIINȚAREA ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE DE AGREMENT
IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca

 

M5/6B – INFRASTUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL DE SPORT CU IMPREJMUIRE SI NOCTURNA IN COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE SI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPATII TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE IN LOCALITATEA PLOPIS, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
3.MODERNIZARE PIAȚĂ AGRICOLĂ IN LOCALITATEA SIG, JUDEȚUL SALAJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ A COMUNEI BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ

FINALIZAT
DescarcaDescarca
5.INFIINTARE CENTRU CULTURAL, VALEA BARCAULUI IN LOCALITATEA IAZ, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
6.CONSTRUIRE ȘI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPAȚII TEHNICE AFERENTE PREMERGĂTOR CEREMONIEI FUNERARE ÎN LOCALITATEA STÎRCIU, COMUNA HOROATU CRASNEI
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE COMUNA CIUCEA, JUDETUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
8.CONSTRUIRE CAPELA MULTICONFESIONALA IN SAT NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
9.AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
10.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA CIZER, JUDEȚUL SĂLAJ
FINALIZATDescarcaDescarca
11.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ
FINALIZATDescarcaDescarca
12.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
13.ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ LOCALE, PRIN RECREAȚIE, CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

FINALIZAT
DescarcaDescarca
14.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA POIENI, JUDEȚUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
15.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA VALEA DRĂGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
16.TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
17.CONSTRUIRE CENTRU DE ZI ÎN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca