Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Având în vedere oportunitățile LEADER, la nivelul teritoriului a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), principalul document de planificare ce reflectă politicile de dezvoltare relevante în raport cu nevoile identificate prin consultarea comunității în urma acțiunilor de animare realizate.  SDL a fost realizată în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către MADR ce vizează atât conţinutul SDL cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora.

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ″POARTA TRANSILVANIEI″ contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ″POARTA TRANSILVANIEI″ va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. Inovarea în acest context va conduce la adaptarea nevoilor la cerințele contextului local.

Strategie de dezvoltare locala GAL Poarta Transilvaniei 2015-2020 Descarcă

Strategia de Dezvoltare Locala actualizata cu toate modificarile aprobate Descarcă

Versiunea II