Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Măsura M 4/6A Crearea și diversificarea de activități neagricole

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDescarcare
1PDFGhidul solicitantului M4/6A Crearea și diversificarea de activități neagricol Varianta 06.RODescarca
2PDFAnexa 1 Cererea de Finanţare.RODescarca
3DOCAnexa 2 Model Plan de afaceri M4/6A.RODescarca
4DOCAnexa 3 Contract de Finanțare.RODescarca
5PDFAnexa 4 Fișa măsurii M4/6A .RODescarca
6DOCAnexa 5 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici.RODescarca
7DOCAnexa 6 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimisRODescarca
8DOCAnexa 7 Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în "întreprindere în dificultate" RODescarca
9DOCAnexa 8 Declarație raportare plăți către GAL Poarta TransilvanieiRODescarca
10DOCAnexa 9 Lista codurilor CAEN aferente activităților care sunt eligibile la finanțare în cadrul măsurii M4/6A Crearea și diversificarea de activități neagricole.RODescarca
11DOCAnexa 10 Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020.RODescarca
12DOCAnexa 11 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.RODescarca
13DOCAnexa 12 Declarație ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02.RODescarca
14PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțare M4/6A Crearea și diversificarea de activități neagricole.RODescarca
15 ZIPFișe de evaluare a proiectului ( conformitate, eligibilitate și selecție)RODescarca

APEL DE SELECȚIE – fonduri FEADR

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 20/09/2023
 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 02/2023

   M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA, I.I, IF).
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție!

□ Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

□ Microîntreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.

□ Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

□Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A

36.000,00 euro

 SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 36.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 36.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 02.10.2023.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, nr.209A, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 06-2023, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 209A, Comuna Negreni, județul Cluj.
 • Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul: Apel selectie M4 6A FEADR varianta detaliata

 Nota!! Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.

 

APEL DE SELECȚIE – fonduri FEADR

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 15/06/2023
 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 01/2023

                                                  M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA, I.I, IF).
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție!

□ Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

□Microîntreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.

□Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

□ Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A

40.000,00 euro

 • SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

 Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 40.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 40.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 17.07.2023.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, nr.209A, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 05-2023, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 209A, Comuna Negreni, județul Cluj.

Nota!!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.

APEL DE SELECȚIE – fonduri FEADR

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 19/12/2022
 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 01/2022

  M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA, I.I, IF).
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție!

□ Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

□Microîntreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.

□ Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

□ Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A   120.000,00 euro
 • SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 40.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 40.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 17.01.2023.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, nr.209A, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 04-2022, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 209A, Comuna Negreni, județul Cluj.

Nota!!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-M4_6A-varianta-detaliata_FEADR

APEL DE SELECȚIE – fonduri EURI

~varianta simplificată

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 19/12/2022
 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 01/2022

M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt:

 • Fermierii sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA, I.I, IF).
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data depunerii Cererii de Finanțare;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție!

□Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

□Microîntreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”.

□Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

□Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A  80.000,00 euro
 • SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT                                                                                                                                        Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 40.000 de euro/proiect.
 • Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:
 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 40.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 17.01.2023.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, nr.209A, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 04-2022, disponibil pe poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 209A, Comuna Negreni, județul Cluj.

Nota!!

Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este – 31.12.2023.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-M4_6A-varianta-detaliata EURI

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE

                                         30.08.2021

 • MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE 01/2021

   M4/6A “CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Beneficiari eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. (Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile);
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care  nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
 • FONDURI DISPONIBILE PENTRU MĂSURA M4/6A

         150.000 euro

 • SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT

Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect este de 50.000 de euro/proiect.

Suma maximă nerambursabilă: Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 50.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul se acordă în baza unui Plan de afaceri.

 • DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR ȘI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Data limită pentru depunerea proiectelor este 30.09.2021.

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din localitatea Negreni, str. Principală, nr.63 D, Județul Cluj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00.

 • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A, versiunea 03-2021, disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tel/fax: 0364 802323, Tel: 073636843, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro.

 • VARIANTA PE SUPORT TIPĂRIT A INFORMAȚIILOR DETALIATE aferente măsurii lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-M4_6A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 26.03.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi famili; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare aterenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE” – 301.703,00 euro

 • Suma maximă nerambursabilă:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”:

 • 75.000 euro pentru proiecte care includ construcții-montaj;
 • 50.000 euro pentru proiecte care nu includ construcții-montaj.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 04.04.2018
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-M4_6A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 16.10.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi famili; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare aterenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE” – 341.765 euro

 • Suma maximă nerambursabilă:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”:

 • 75.000 euro pentru proiecte care includ construcții-montaj;
 • 50.000 euro pentru proiecte care nu includ construcții-montaj.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 15.11.2017
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul: Apel-de-selectie-S2-M4_6A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 24.07.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi famili; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare aterenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE” – 386.378 euro

 • Suma maximă nerambursabilă:

M4/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”:

 • 75.000 euro pentru proiecte care includ construcții-montaj;
 • 50.000 euro pentru proiecte care nu includ construcții-montaj.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 23.08.2017
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul: Apel de selectie S1_2018_M4_6A – varianta detaliata 

În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în teritoriu.

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, contribuind astfel la creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în teritoriu, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturile populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Măsura se corelează cu următoarele aspecte din analiza SWOT: Lipsa locurilor de muncă; Scăderea ponderii populaţiei active şi ocupate din teritoriu; Lipsa investițiilor generatoarea de locuri de muncă va duce la creșterea dependenţei populaţiei active din teritoriu de locurile de muncă din oraşele limitrofe (Huedin, Aleșd, Șimleu Silvaniei, Zalău); Migraţia masivă a forţei de muncă, în special a celei calificate, în străinătate, inclusiv manifestarea fenomenului de „brain-drain”; Amplificarea fenomenelor de sărăcie şi excluziune socială, mai ales în comunităţile de romi din teritoriu; servicii insuficiente de cazare şi agrement pentru turişti, fiind înregistrate 17 unități de primire turistică la nivelul teritoriului; Lipsa fermelor agro-turistice autorizate; Peisajele spectaculoase și condițiile climatice sunt favorabile dezvoltării activităților turistice; Populatie activă în special în sectoarele de servicii şi commercial; Dezvoltarea turistică a teritoriului prin extinderea reţelei de pensiuni şi unităţi de cazare; Dezvoltarea turismului de agrement, turism montan şi hibernal, dar şi cultural, religios, etnografic, de afaceri şi evenimente etc; promovarea unor investiții necesare diversificării activităților agricole din cadrul exploatațiilor și adăugarea de plus valoare produselor agricole; Posibilitatea de crestere a numărului de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei active) prin facilitatea accesului la finantare a microintreprinderilor; Extinderea reţelei de gospodării autorizate pentru practicarea agroturismului;