Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

                                                       Măsura M4/6A Crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

SESIUNEA I-2017

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDescarcare
1PDFGhidul solicitantului -
versiune 01
RODescarca
2PDFAnexa 1 Cererea de FinanţareRODescarca
3DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG28/2008RODescarca
4DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG907/2016RODescarca
5XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa BRODescarca
6XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa CRODescarca
7DOCAnexa 2.1 Studiu de fezabilitat Proiecții financiare și indicatori financiari RODescarca
8DOCAnexa 3 Model Contract de finanțareRODescarca
9PDFAnexa 4 Fișa măsurii RODescarca
10DOCAnexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării privateRODescarca
11DOCAnexa 5.2 Angajament de aderare parteneriat finanțat prin măsura M1/1ARODescarca
12DOCAnexa 5.3 Angajament de participare la acțiuni finanțate prin măsura M2/1ARODescarca
13DOCAnexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere micăRODescarca
14DOCAnexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)RODescarca
15DOCAnexa 6.3 Declarația neicadrare în firme în dificultateRODescarca
16DOCAnexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02RODescarca
17DOCAnexa 7 Lista codurilor CAEN eligibileRODescarca
18DOCAnexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilorRODescarca
19PDFAnexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicatRODescarca
20DOCAnexa 10 Lista zonelor cu destinații eco-turisticeRODescarca
21PDFAnexa 11 Lista ariilor naturale protejateRODescarca
22DOCAnexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale M4/6ARODescarca
23DOCAnexa 13 Declarație raportare plății către GALRODescarca
24PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțareRODescarca
25ZIPFișe de evaluare a proiectului ( conformitate, eligibilitate și selecție)RODescarca

SESIUNEA II-2017

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDescarcare
1PDFGhidul solicitantului -
versiune 2
RODescarca
2PDFAnexa 1 Cererea de FinanţareRODescarca
3DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG28/2008RODescarca
4DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG907/2016RODescarca
5XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa BRODescarca
6XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa CRODescarca
7DOCAnexa 2.1 Studiu de fezabilitat Proiecții financiare și indicatori financiari RODescarca
8DOCAnexa 3 Model Contract de finanțareRODescarca
9PDFAnexa 4 Fișa măsurii RODescarca
10DOCAnexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării privateRODescarca
11DOCAnexa 5.2 Angajament de aderare parteneriat finanțat prin măsura M1/1ARODescarca
12DOCAnexa 5.3 Angajament de participare la acțiuni finanțate prin măsura M2/1ARODescarca
13DOCAnexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere micăRODescarca
14DOCAnexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)RODescarca
15DOCAnexa 6.3 Declarația neicadrare în firme în dificultateRODescarca
16DOCAnexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02RODescarca
17DOCAnexa 7 Lista codurilor CAEN eligibileRODescarca
18DOCAnexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilorRODescarca
19PDFAnexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicatRODescarca
20DOCAnexa 10 Lista zonelor cu destinații eco-turisticeRODescarca
21PDFAnexa 11 Lista ariilor naturale protejateRODescarca
22DOCAnexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale M4/6ARODescarca
23DOCAnexa 13 Declarație raportare plății către GALRODescarca
24PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțareRODescarca
25ZIPFișe de evaluare a proiectului ( conformitate, eligibilitate și selecție)RODescarca

SESIUNEA I-2018

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDescarcare
1PDFGhidul solicitantului -
versiune 02
RODescarca
2PDFAnexa 1 Cererea de FinanţareRODescarca
3DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG28/2008RODescarca
4DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG907/2016RODescarca
5XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa BRODescarca
6XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa CRODescarca
7DOCAnexa 2.1 Studiu de fezabilitat Proiecții financiare și indicatori financiari RODescarca
8DOCAnexa 3 Model Contract de finanțareRODescarca
9PDFAnexa 4 Fișa măsurii RODescarca
10DOCAnexa 5.1 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării privateRODescarca
11DOCAnexa 5.2 Angajament de aderare parteneriat finanțat prin măsura M1/1ARODescarca
12DOCAnexa 5.3 Angajament de participare la acțiuni finanțate prin măsura M2/1ARODescarca
13DOCAnexa 6.1 Declarație încadrare în categoria de micro-intreprindere și intreprindere micăRODescarca
14DOCAnexa 6.2 Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimis)RODescarca
15DOCAnexa 6.3 Declarația neicadrare în firme în dificultateRODescarca
16DOCAnexa 6.4 Declarație că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02RODescarca
17DOCAnexa 7 Lista codurilor CAEN eligibileRODescarca
18DOCAnexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilorRODescarca
19PDFAnexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicatRODescarca
20DOCAnexa 10 Lista zonelor cu destinații eco-turisticeRODescarca
21PDFAnexa 11 Lista ariilor naturale protejateRODescarca
22DOCAnexa 12 Instrucțiuni evitare condiții artificiale M4/6ARODescarca
23DOCAnexa 13 Declarație raportare plății către GALRODescarca
24PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțareRODescarca
25ZIPFișe de evaluare a proiectului ( conformitate, eligibilitate și selecție)RODescarca