Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Asociația GAL Poarta Transilvaniei este o organizație neguvernamentală formată printr-un parteneriat public-privat, finanțată prin programul LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Scopul principal al asociației este dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Poarta Transilvaniei, prin acțiuni care să permită creșterea atractivității teritoriului și a viabilității economice, dezvoltarea de parteneriate precum și dezvoltarea abilităților locale.

 

Componența parteneriatului GAL Poarta Transilvaniei

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt. Denumire partener Nume şi prenume

 Sediul social/sediul secundar/ punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)

Obiect de activitate
1.

COMUNA ALMAȘU

 ŢURUCA DĂNUŢ-EMIL

Localitatea Almașu, Jud. Sălaj

Administrație publică

2.

COMUNA BOROD

SARCA SORIN PETRU

Localitatea Borod, Jud. Bihor

Administrație publică

3.

COMUNA BĂNIȘOR

POP GHEORGHE  IOAN

Localitatea Bănișor, Jud. Sălaj

Administrație publică

4.

COMUNA BULZ

SĂRĂCUŢ AUGUSTIN

Localitatea Bulz, Jud. Bihor

Administrație publică

5.

COMUNA CIUCEA

ABRUDAN RADU FLORIN

Localitatea Ciucea, Jud. Cluj

Administrație publică

6.

COMUNA CIZER

FĂRCAȘ LIVIU NICOLAE

Localitatea Cizer, Jud. Sălaj

Administrație publică

7. COMUNA FILDU DE JOS

 MANGĂU IOAN

       Localitatea Fildu De Jos, Jud. Sălaj

Administrație publică

8.

COMUNA HOROATU CRASNEI

SUR FLORIAN

Localitatea Horoatu Crasnei, Jud. Sălaj

Administrație publică

9.

COMUNA NEGRENI

MANEA DORIN-CONSTANTIN

Localitatea Negreni, Jud. Cluj

Administrație publică

10.

COMUNA PLOPIȘ

CRISTE NICOLAE

Localitatea Plopiș, Jud. Sălaj

Administrație publică

11.

COMUNA POIENI

BOCA GHEORGHE CONSTANTIN

Localitatea Poieni, Jud. Cluj

Administrație publică

12.

COMUNA SÎG

BONŢE FLORIAN

Localitatea Sîg, Jud. Sălaj

Administrație publică

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 24%

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Nume şi prenume

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială(localitate)

Obiect de activitate

1.

POP GINA LUCIA P.F.A

POP GINA LUCIA

Localitatea Almașu, Comuna. Almașu, Jud. Sălaj

Creșterea altor animale

2.

SERVFIN AGROCOM S.R.L.

CADAR VICTOR

Localitatea Bănișor, Comuna Bănișor, Jud. Sălaj

Fabricarea pâinii, fabricarea produselor proaspete de patiserie

3.

FLORINSTAL S.R.L.

BOTA EMIL FLORIN

Localitatea Bănișor, Comuna Bănișor, Jud. Sălaj

Lucrări de instalații tehnico-sanitare.

4.

CHIS T. MARIUS P.F.A.

CHIS MARIUS

Localitatea Peceiu, Comuna Bănișor, Jud. Sălaj

Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

5.

GAD ASER TRANS S.R.L.

TOLE PETRU

Localitatea Borod, Comuna Borod, Jud. Bihor

Alte transporturi terestre de călători.

6.

VALFURNITURE S.R.L.

OLAR ILEANA

Localitatea Borod, Comuna Borod, Jud. Bihor

Fabricarea de mobilă n.c.a.

7.

CARMENDY CONSTRUCT S.R.L.

OLAR-KEREKES ENDRE

Localitatea Valea Mare de Criș, Comuna Borod, Jud. Bihor

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

8.

S.C. PETRIDEN S.R.L.

DEAC PETRU

Localitatea Bulz, Comuna Bulz, Jud. Bihor

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană.

9.

PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

MÎNDRILĂ IOAN NICU

Localitatea Bulz, Comuna Bulz, Jud. Bihor

Prelucrarea și conservarea cărnii.

10.

NEGREA CRISTIAN IOAN P.F.A.

NEGREA CRISTIAN

Localitatea Bulz, Comuna Bulz, Jud. Bihor

Lucrări de pregătire a terenului.

11.

DAMARION S.R.L.

POPA IOAN DANIEL

 

Localitatea Ciucea, Comuna Ciucea, Jud. Cluj.

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
12. MONDMARC S.R.L. MARC SEBASTIAN IONUȚ Localitatea Ciucea,Comuna Ciucea, Jud. Cluj. Tăierea și rindeluirea lemnului.
13. RAITA SIMONA VERONICA P.F.A.

RAITA SIMONA VERONICA

Localitatea Ciucea, Comuna Ciucea, Jud. Cluj.

Activități de consultanță pentru afaceri și management.
14. S.C. C.R.S. VIALINA S.R.L.

CRISTE FELICIA MARIA

Localitatea Cizer, Comuna Cizer, Jud. Sălaj. Producția de băuturi răcoritoare  CRISTE FELICIA MARIA nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.
15. S.C. CULTEXTRACT BOB S.R.L. BOB COSMIN SILVIU Localitatea Cizer, Comuna Cizer, Jud. Sălaj Activități auxiliare pentru producția vegetală
16. BREDAN TRANS S.R.L.

BREJE DAN

Localitatea Cizer, Comuna Cizer,Jud. Sălaj Construcții de clădiri și lucrări de geniu.
17. PETRUȚ CODRUȚA ADINA P.F.A.

PETRUȚ CODRUȚA ADINA

Localitatea Fildu de Mijloc, Comuna Fildu de Jos,  Jud. Sălaj Activități în ferme mixte ( cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor).
18. TRAICA DIANA MARIANA P.F.A.

TRAICA DIANA MARIANA

Localitatea Fildu de Jos, Comuna Fildu de Jos,  Jud. Sălaj Activități în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor).
19. FLORALEX SRL ROMAN FLORIAN Localitatea Horoatu Crasnei, Comuna Horoatu Crasnei, Jud. Sălaj Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
20. GUDEA MARIA VIORICA Î.F.

GUDEA MARIA VIORICA

Localitatea Șeredeiu, Comuna Horoatu Crasnei Jud. Sălaj

Creșterea bovinelor de lapte.
21.

  RUS VIORELA IULIANA P.F.A.

RUS VIORELA IULIANA

Localitatea Stârciu, Comuna Horoatu Crasnei, Jud. Sălaj

Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.
22. SECAN IONUȚ VASILE Î.I. SECAN IONUȚ VASILE

Localitatea Bucea, Comuna Negreni, Jud. Cluj

Creșterea altor animale (creșterea albinelor și producția de miere și ceară de albine).
23. RAITA GEORGE ADRIAN Î.I. RAITA GEORGE ADRIAN Localitatea Negreni,Comuna Negreni, Jud. Cluj Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată.
24. TULBURE PATRICIA Î.I.  

TULBURE PATRICIA

 

Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Jud. Cluj Activități de consultanță pentru afaceri și management.
25. POTHORA ANCA P.F.A.  

POTHORA ANCA

 

Localitatea Făgetu, Comuna Plopiș, Jud. Sălaj

Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
26. EUROGATER S.R.L. GÎRDAN CRISTINA-FELICIA

Localitatea Valea Drăganului, Comuna Poieni, Jud. Cluj

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții.
27. TOMOS LAVINIA IOANA Î.I.

TOMOS LAVINIA IOANA

Localitatea Poieni, Comuna Poieni, Jud. Cluj Cultivarea legume-lor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
28. CHIȘ MARIANA AURICA Î.I. CHIȘ MARIANA AURICA

Localitatea Sîg, Comuna Sîg, Jud. Sălaj

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI  DIN TOTAL PARTENERIAT 56%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener   Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate) Obiect de activitate
1. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ALMAȘU

CORDA VIOREL

Localitatea Almașu, Comuna Almașu, Jud. Sălaj

Inițierea , desfășurarea și sprijinirea de activități privind creșterea animalelor domestice.               -reprezintă domeniul protecției mediului.
2. FUNDATIA PENTRU SPRIJIN SOCIO-EDUCAȚIONAL AL ROMILOR” WASSDAS”

OTVOS GEZA

Localitatea Almașu, Comuna Almașu, Jud. Sălaj

Acordarea de sprijin material și asistență socio-educațională în vederea integrării optime în societate a comunității de romi

reprezintă minoritatea romă.

3. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ CICEA 1384

PETRIȘOR MARIANA LIANA

 

Localitatea Ciucea, Comuna Ciucea, Jud. Cluj

Sprijinirea dezvoltării localității Ciucea.
4. ASOCIAȚIA BOKRETAS EGYESULET MATE TAMAS

Localitatea Tetișu, Comuna Fildu de Jos, Jud. Sălaj

Promovarea vieții comunitare, culturale și sportive a satului Tetișu, Com.Fildu De Jos

reprezintă minoritatea maghiară,

–reprezintă interesele tinerilor.

5. ASOCIAȚIA PRO VISION NEGRENI

VARADI FLORINA MIHAELA

Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Jud. Cluj

Desfășurarea de activități de interes general sau în interesul unei colectivități

-reprezintă interesele femeilor.

6.

ASOCIAȚIA „ALEXANDRA-ETNO IAZ”

BODEA VASILE ALEXANDRU

Localitatea Iaz, Comuna Plopiș, Jud. Sălaj Păstrarea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor și a patrimoniului cultural local.  –reprezintă interesele tinerilor.
7.

ASOCIAȚIA „PRO-VITA IAZ”

COSTE ALEXANDRU PETRU

Localitatea Iaz, Comuna Plopiș, Jud. Sălaj

Interese generale ale colectivității umane. -reprezintă domeniul protecției mediului,

–reprezintă interesele tinerilor.

8. ASOCIAȚIA COMUNITARĂ INTERETNICĂ POIENI BANCIU ADRIAN

Localitatea Poieni, Comuna Poieni, Jud. Cluj

Promovarea și susținerea dezvoltării durabile a comunității rurale interetnice Poieni

reprezintă minoritatea  romă,

-reprezintă domeniul protecției mediului.

9. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE SÎG

BREJE DOREL

Localitatea Sîg, Comuna Sîg, Jud. Sălaj

Sprijinirea directă a crescătorilor de bovine.
10. ASOCIAȚIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI PRIVATE  IZVOARELE BARCĂULUI

HEXAN VIOREL

 

Localitatea Tusa, Comuna Sîg, Jud. Sălaj Gospodărirea și administrarea pădurilor proprietate privată din Comuna Sîg.

-reprezintă domeniul protecției mediului.

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 20%