Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

          PROIECTE FINANȚATE PRIN SDL  2015-2020

M1/1A – COOPERARE 

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.COOPERARE PENTRU COMPETITIVITATE ÎN TERITORIUL LEADER POARTA TRANSILVANIEI
AGRI LAPT PLANT COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ

FINALIZAT
DescarcaDescarca

 M2/1A – TRANSFER DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE INFORMARE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE PENTRU COMPETENȚE ÎMBUNĂTĂȚITE ÎN SECTORUL AGRICOL DIN GAL POARTA TRANSILVANIEI IDAS GROUP SRL
FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.ÎNCURAJAREA INOVĂRII, COOPERĂRII ȘI A CREȘTERII CUNOȘTINȚELOR PERSONELOR DIN COMUNELE CARE FORMEAZĂ GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ”POARTA TRANSILVANIEI” PRIN CREAREA UNUI CADRUL EDUCAȚIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALEFUNDAȚIA SOCIAL-CULTURALĂ CENTRU DE ANALIZĂ, MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE
ÎNCETARE CONTRACT FINANȚARE CONFORM NOTIFICĂRI NR. 1568-S/12.03.2020
DescarcaDescarca
3.EXEMPLIFICAREA DE BUNE PRACTICI PRIN PARTICIPAREA LA ACȚIUNI DEMONSTRATIVEGLOBCONSULTING SRL
FINALIZAT
DescarcaDescarca

M3/2A – EXPLOATAȚII AGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE COSTEA CLAUDIU-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
COSTEA CLAUDIU-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
2.MODERNIZAREA ȘI DOTAREA FERMEI APICOLE DEȚINUTE DE NISTOR DELIA FLORINA Î. I. DIN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ
NISTOR DELIA FLORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
3.MODERNIZAREA FERMEI DEȚINUTE DE PAȘCALĂU FELICIA PFA DIN VALEA DRAGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
PAȘCALĂU FELICIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ FINALIZATDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU FERMA VEGETALA POP L. RAREȘ PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ
FINALIZATDescarcaDescarca
5.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂBARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
6.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CATRE ȚOLAȘ ADRIAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂȚOLAȘ ADRIAN GHEORGHE ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ
FINALIZATDescarcaDescarca
7.ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE DE CĂTRE ONISIE ANGELICA MARIOARA P.F.AONISIE ANGELICA MĂRIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
8.DOTARE FERMA APICOLĂ DEȚINUTĂ DE MANEA TUDOR GRAȚIAN I.I. MANEA TUDOR GRAȚIAN ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

FINALIZAT
DescarcaDescarca
9.ACHIZIȚIE UTILAJE LA PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

FINALIZAT
DescarcaDescarca

 M4/6A – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

NR. CRT. TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCȚIE ARTICOLE DE HÂRTIE ȘI CARTONSC MUNTELE ȘES SRL FINALIZATDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA BOROD
GABRIAN FLORICA
VIORELA PFA
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
3.PUD SI ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE AGROPENSIUNE BUCEA, COMUNA NEGRENI
IRANAA ZEN SRL CONTRACT DE
FINANTARE REZILIAT
4.CONSTRUIRE PENSIUNE, ACCES, RACORDURI SI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI

ABIA DOBESCU SRL
CONTRACT DE
FINANTARE REZILIAT
DescarcaDescarca
5.DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚIILOR UV FOREST SA PRIN DOTARE SPAȚIU PRODUCȚIE,CONSTRUIRE ȘI DOTARE SHOWROOM

U.V. FOREST S.A
CONTRACT DE
FINANTARE REZILIAT
DescarcaDescarca
6.MODERNIZAREA RESTAURANTULUI DIN CADRUL AGROPENSIUNII CASA ALESIA
TOMOȘ LAVINIA IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚILE DIN ZONĂ
S.C. BMG GALAXY S.R.L IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
8.CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ
DANIPELET SRL CONTRACT DE
FINANTARE REZILIAT
DescarcaDescarca
9.DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR RECREATIVE IN CADRUL SC APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL
APUSENI EXTREME ADVENTURES SRL
IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
10.DIVERSIFICAREA VENITURILOR AGRICOLE PRIN ÎNFIINȚAREA ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE DE AGREMENTTOMOȘ CĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
11.ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CURATENIE IN CADRUL INTREPRINDERE INDIVIDUALA TOMOS CALINTOMOȘ CĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
12.SERVICII TOPOGRAFICE INFIINTATE IN COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJTOPO AGRO PLOP S.R.L FINALIZATDescarcaDescarca
13.DEVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AGRICOLE PRIN CREAREA DE ACTIVITĂȚI NON AGRICOLE DE CĂTRE BOB COSMIN SILVIU I.I., COMUNA CIZER, SAT CIZER, NR.373, JUDEȚUL SĂLAJBOB COSMIN SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
13.DEVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AGRICOLE PRIN CREAREA DE ACTIVITĂȚI NON AGRICOLE DE CĂTRE BOB COSMIN SILVIU I.I., COMUNA CIZER, SAT CIZER, NR.373, JUDEȚUL SĂLAJBOB COSMIN SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FINALIZATDescarcaDescarca
14.DOTARE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ ÎN CADRUL RALISAN SRL
SC RALISAN SRL
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
15.ACHIZITIE RULOTA TRACTATA TIP FOOD TRUCK SI ECHIPAMENTE SPECIFICE
S.C. FAST FOOD ROMANES SRL
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
16.ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI NOI IN DOMENIUL ACTIVITAȚILOR FOTOGRAFICE
RAWART STUDIO SRL
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
17.DOTAREA ENTITĂȚII MARUȘCA FLORIN-DANIEL P.F.A. ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNUI ATELIER DE VOPSITORIE ȘI TINICHIGERIE AUTO
MARUȘCA FLORIN DANIEL PFA
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
18.CREAREA DE ACTIVITĂȚI NON AGRICOLE DE CĂTRE ROȘCA MARIANA OLIMPIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, ÎN COMUNA CIZER, SAT CIZER, NR.794, JUDEȚUL SĂLAJ
ROȘCA MARIANA OLIMPIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca

 

M5/6B – INFRASTUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL

NR. CRT.TITLUL PROIECTULUI SOLICITANT STADIUL
IMPLEMENTARI
DESCARCARE
ANEXA 4
POZE PROIECT
1.CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL DE SPORT CU IMPREJMUIRE SI NOCTURNA IN COMUNA BOROD, JUDETUL BIHOR
COMUNA BOROD IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
2.CONSTRUIRE SI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPATII TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE IN LOCALITATEA PLOPIS, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ

COMUNA PLOPIȘ

FINALIZAT
DescarcaDescarca
3.MODERNIZARE PIAȚĂ AGRICOLĂ IN LOCALITATEA SIG, JUDEȚUL SALAJ

COMUNA SÎG
IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
4.ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ A COMUNEI BĂNIȘOR JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA BĂNIȘOR

FINALIZAT
DescarcaDescarca
5.INFIINTARE CENTRU CULTURAL, VALEA BARCAULUI IN LOCALITATEA IAZ, COMUNA PLOPIS, JUDETUL SALAJ
ASOCIAȚIA ALEXANDRA ETNO IAZ
FINALIZAT
DescarcaDescarca
6.CONSTRUIRE ȘI DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPAȚII TEHNICE AFERENTE PREMERGĂTOR CEREMONIEI FUNERARE ÎN LOCALITATEA STÎRCIU, COMUNA HOROATU CRASNEI
COMUNA HOROATU
CRASNEI

FINALIZAT
DescarcaDescarca
7.CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE COMUNA CIUCEA, JUDETUL CLUJ

COMUNA CIUCEA

FINALIZAT
DescarcaDescarca
8.CONSTRUIRE CAPELA MULTICONFESIONALA IN SAT NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ

COMUNA NEGRENI

FINALIZAT
DescarcaDescarca
9.AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU
CRASNEI

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
10.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA CIZER, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA CIZER

FINALIZAT
DescarcaDescarca
11.ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA ALMAȘU FINALIZATDescarcaDescarca
12.ÎNFIINȚARE CASA DE CEREMONII FUNERARE ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA FILDU DE JOS FINALIZATDescarcaDescarca
13.ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ LOCALE, PRIN RECREAȚIE, CULTURĂ ȘI TRADIȚIE
ASOCIAȚIA ” BOKRETAȘ EGYESULET”
FINALIZAT
DescarcaDescarca
14.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA POIENI, JUDEȚUL CLUJ
COMUNA POIENI IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
15.AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC ȘI SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA VALEA DRĂGANULUI, JUDEȚUL CLUJ
COMUNA POIENI IMPLEMENTAREDescarcaDescarca
16.TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA BULZ, COMUNA BULZ

COMUNA BULZ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
17.CONSTRUIRE CENTRU DE ZI ÎN LOCALITATEA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ

GAL POARTA
TRANSILVANIEI

FINALIZAT
DescarcaDescarca
18.VALORIFICAREA RESURSELOR CULTURALE IDENTITARE DIN TERITORIUL POARTA TRANSILVANIEIASOCIAȚIA SOCIETATEA CULTURAL ȘTIINȚIFICĂ ADSUMUS
CONTRACT REZILIAT
DescarcaDescarca
19.ACHIZIȚIE TRACTOR ÎN VEDEREA DOTĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ A COMUNEI PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA PLOPIȘ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
20.CONSTRUIRE CAPELA MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA TUSA, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA SÂG

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
21.ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA HOROATU CRASNEI

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
22.DOTARE PARC ÎN LOCALITATEA ALMAȘU, COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA ALMAȘU

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
23.ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE DIN COMUNA BULZ, JUDEȚUL BIHOR

COMUNA BULZ

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
24.CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOCALITATEA FILDU DE JOS, COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA FILDU DE JOS

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
25.ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CAPELE MORTUARE

COMUNA POIENI

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
26.ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA TRACTORULUI DEȚINUT DE COMUNA BĂNIȘOR, JUDEȚUL SĂLAJ

COMUNA BĂNIȘOR

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
27.DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ –SVSU, AL COMUNEI CIZER, JUDETUL SĂLAJ

COMUNEI CIZER

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
28.ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU PARC DE JOACĂ ÎN LOCALITATEA BOROZEL, COMUNA BOROD, JUDEȚUL BIHOR

COMUNEI BOROD

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
29.AMENAJARE PEISAGISTICA PARC SI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE DE UTILITATI URBANE

COMUNA NEGRENI

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca
30.DOTARE PARC DE JOACĂ ÎN LOCALITATEA CIUCEA, COMUNA CIUCEA, JUDEȚUL CLUJ

COMUNA CIUCEA

IMPLEMENTARE
DescarcaDescarca